6. Dönem Toplu İş Sözleşme Döneminde kabul edilen bir madde ile TİS priminden yararlanmak için getirilen %1’lik baraj bilindiği gibi yargı tarafından iptal edilmişti. En son 21 Aralık 2022 tarihinde torba yasa içerisinde bu sefer %2’lik baraj getirildi.

Yüzde 1’lik baraja karşı defalarca açıklamalar yaptık ve konfederasyonumuz KESK tarafından dava açtık. Yeni getirilen yüzde 2’lik baraja karşı da Genel Merkezimiz, Şubelerimiz ve Konfederasyonumuz bütünlüğünde gerekli açıklamalar ve alan eylemeleri ile her platformda karşı olduğumuzu dile getirdik.

İlk baraj getirildiği dönemde Yetkilendirilmiş iktidar sendikası ile adeta koalisyonu gibi çalışan sarı sendika işyeri iş yeri gezip üyelerimize “sendikanız baraj altında kalıyor. Bize üye olursanız TİS primi alırsınız” gibi yalan bilgiler ile üyelerimizi istifaya etmeye çağırıyorlardı. Şimdi aynı yalana başvurdukları ile ilgili birçok şube/temsilciliğimiz ve işyerlerinden bilgiler almaya başladık.

Bir kez daha iş kolu emekçilerine sesleniyoruz. Her yıl Mayıs ayında iş yerlerinden başlamak üzere sendika üye sayıları tespit edilir. Bu süreç Temmuz  başında Çalışma Bakanlığı tarafından kesinleşen üye sayılarının Resmi Gazetede yayınlanması ile sonuçlanır.

Baraj sorunumuzun olmadığını anlamak için Çalışma Bakanlığı tarafından Temmuz ayında netleştirilen ve Resmi Gazetede yayımlanan üye sayısı ve oranlarına bakmak yeterlidir.

Link:  https://www.csgb.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/sendikal-istatistikler/kamu-gorevlileri-sendika-uye-sayilari-hakkinda-tebligler/

Bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki; getirilen baraj sendika seçme hakkına, örgütlenme özgürlüğüne vurulan bir darbedir. Yandaş ve sarı sendikanın tüm alicengiz oyunlarına, hükümetin baskısına rağmen tüm işkolu emekçilerinin ekonomik özlük ve demokratik hakları ile halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkı mücadelesinde dimdik ayakta olan demokratik, fiili ve meşru mücadeleyi gerçek anlamda yürüten tek sendikadır SES.

İş kolu emekçilerinin yetkilendirilmiş yandaş sendikamsı yapı ile sarı sendika yüklerini sırtından atma zamanı gelmiştir.

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini; örgütlenme özgürlüğü, özgür toplu pazarlık hakkı, grevli toplu sözleşmeli sendika hakkını kazanmak için SES’siz kalmamaya ve SES’te örgütlenmeye davet ediyoruz. 25.12.2022

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]