Uzun yıllardır iş kolumuzdaki sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için Ön lisans ve lisans mezunlarının ek göstergesinin 3600’den başlayarak düzenlenmesi, tabip, diş tabibi bakımından ise bu oranların yukarıya doğru 7200 ek göstergeye ulaşacak şekilde yükseltilmesi, talebimizi ısrarla dile getiriyoruz. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sonucu 2018 yılından beridir de hükümet bu konuya ilişkin vaatlerde bulunmaktadır. Ancak her seferinde beklenti yaratarak oyalama yoluna gitmektedir.

Dün AKP genel başkanı ve Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ek gösterge konusuna yönelik yine müjdeler verilmiştir. Ancak kanun teklifi henüz TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler dahil kimse ile paylaşılmadığı ve görmediğimizden ayrıntılı bir değerlendirme yapma şansımız yoktur. Konuşmadan anladığımız kadarıyla gelecek olan teklifte;

7200’e kadar kademeli olarak arttırılmasını istediğimiz hekim ve diş hekimleri açısından talebimiz karşılanmayacaktır.

Ön lisans dahil olmak üzere hekim dışındaki tüm sağlık personelinin ek göstergelerinin 3600’den başlatılması gerçekleşmeyecektir.

Diğer önemli bir konu da düzenlemenin meclise daha sonra getirileceği ve 2023 Ocak ayından geçerli olacağı ifade edilmiştir. Bu ifade ile yeni oyalama içinde oldukları anlamını çıkarmaktayız. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile diğer kamu emekçileri için bu kriz ortamında yapılacak olumlu bir düzenlemeye hiçbir siyasi partinin TBMM’de karşı çıkmayacağını bilmekteyiz. Bu nedenle temmuz ayında hayata geçirilecek bir düzenlemenin 6 ay daha ertelenmesi olası bir erken seçimde seçim yatırımı gibi görünmektedir.

Konfederasyonumuz KESK tarafından bu konuya dair yapılan açıklama bizler açısından yeterlidir. KESK’in açıklaması aşağıdadır.

3600 – 7200 ek gösterge dahil yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret talebimiz ile ekonomik ve özlük haklarımız için mücadeleye devam edeceğiz.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile kamuoyuna saygı ile duyurulur. 07.06.2022

Merkez Yönetim Kurulu

3600 Ek Göstergede “Devrim” Gibi Çok Bilinmeyenli Denklem!

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]