26 Aralık Eski Eş Genel Başkanlarımızın Davasına Dair Bilgi Notu: Eski Eş Genel Başkanlarımızın Tutuklu Olduğu Davada Hukuksuz Şekilde Tutukluluğun Devamına Karar Verildi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Eski Eş Genel Başkanlarımız Selma Atabey ve Gönül Erden ile sendikamız eski yöneticileri Fikret Çalağan, Belkıs Yurtsever, Rona Temelli, Bedriye Yorgun, Erdal Turan ve Ramazan Taş hakkında devam eden yargılamanın 26/12/2022 tarihinde yapılan duruşmasında eş genel başkanlarımızın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmayı çok sayıda kişi takip etti.

Tamamen hukuka aykırı delillere ve soyut tanık ifadelerine dayanan yargılamada bu celse savunmalar yapıldı. Yargılaması yapılan üyelerimizin ve avukatların savunmalarında, yeniden alınan tanık ifadelerinin hukuka aykırı olduğu, dosyada bulunan belgelerin delil niteliği taşımadığı vurgulanarak Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından örnekler sunuldu. Tanık ifadelerinde yer alan iddiaların gerçeğe aykırılığı duruşma esnasında ve önceden sunulan belgeler ile net olarak ortaya konularak, bu beyanlara dayalı yapılan yargılamanın temelsiz olduğu ortaya konuldu.

Duruşmada iki savunma tanığı dinlenerek önceki dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’i uzun süre tanıdıklarını, zamanlarının büyük çoğunluğunun sendikal faaliyetle geçtiğini, sendika dışındaki tüm zamanlarını ailesine ayırdığını belirterek, 2015 yılında çok yoğun bir sendikal çalışma içinde olduklarını anlattılar.

Eski Eş Genel Başkanımız Selma Atabey hakkındaki iddiaya ilişkin 2014 yılında sendika içinde görevleri, toplantılara katılım belgeleri sunularak iddianın temelsiz olduğu ortaya konuldu.

Duruşmada daha önceden ara karar oluşturulmayan ve beyanları tebliğ edilmeyen tanığın dinlenilmesine yönelik mahkemece duruşma sırasında kurulan karara yapılan itiraz sonrasında tanığın diğer celse dinlenilmesine karar verildi.

Dosyadaki gizli ve açık tanık beyanlarının gerçeğe aykırılığının sunulan kanıtlarla ve bizzat mahkeme tarafından istenen HTS kayıtları ile de ortaya konulmasına rağmen, mahkemece önceki yargılamadakiler ile birebir şekilde aynı matbu gerekçeler ile eş genel başkanlarımızın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme diğer duruşmanın 13 Mart 2023’te yapılmasına karar verdi.

Soruşturma başladığından bu yana yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi yöneticilerimizin pandemi döneminde yaptığı açıklamalar, sendikamız tarafından gerçekleştirilen eylem ve etkinlikler suç unsuru gibi gösterilmeye çalışılmakta, yapılan bu hukuksuzlukla sendikamıza ve üyelerimize gözdağı verilmeye çalışılmaktadır. Bundan önce olduğu gibi her türlü baskı ve hukuksuzluğa karşı bir adım dahi geri atmayacağız. İş kolu emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik hakları ile halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkına yönelik mücadeleyi yükselterek bu baskılara cevap olacağız. 30.12.2022

Saygılarımızla.

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]