TAŞINMAZ EDİNME, KİRALAMA, KULLANMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bu yönetmeliğin amacı sendikanın mevcut taşınmazları ile edineceği taşınmazların ne şekilde edinileceği, kullanılacağı, kiralanacağı, satılacağı, bakım ve onarımı ile sigortalanması ve vergilerinin ne şekilde ödeneceğini kurallara bağlamaktır.

 

TAŞINMAZ EDİNME, KİRALAMA, KULLANMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]