Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.07.2014 tarih ve 37106781 sayılı zam ve tazminatlar hakkında genel yazısı ile mesleki üst öğrenimle ilgili açıklamalar yapılmış ve bu konuda devam eden sorunların büyük bir kısmını çözecek yeni bir görüş bildirilmiştir. Buna göre sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirme halinde,   unvan için öngörülen zam ve tazminatların ödenebileceği belirtilmektedir. Bitirilen üst öğrenimin “kadro görevi ile ilgili olması”, “kurumun görev alanı ile ilgili olması veya “mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması gibi şartların aranmasına gerek olmadığı açık bir şekilde vurgulanmıştır.

            Sağlık Bakanlığının söz konusu yazısı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.03.2014 tarih ve 2334 sayılı yazısına dayandırılmıştır. Söz konusu yazıda 11.05.2006 tarihinde yayımlanan 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu genel tebliğinin “E-uygulamaya ilişkin ortak açıklamalar” bölümünün 3. sırasına dayandırılmıştır. Bu durumda özellikle sağlıkla ilgili bir üst öğrenimi bitirdiği halde yararlanması gereken zam ve tazminatlardan (yan ödeme ve özel hizmet tazminatı) yararlanamayan üyelerimizin Sağlık Bakanlığının yeni görüşüne dayanarak yeniden talepte bulunmaları gerekmektedir. Yeni kriter bitirilen üst öğrenimin sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından atanılabilecek bir üst öğrenim olup olmadığıdır.  


Sağlık Bakanlığı Yazısı İçin >>>

 

           

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]