SAĞLIK BAKANLIĞI-ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİKTE KULLANIM YÖNETMELİĞİ’NE İPTAL

Facebook
Twitter
WhatsApp

18.02.2011 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin, 6, 7, 8 ve 11. maddelerinin iptali için açtığımız davada Danıştay 15. Dairesi’nin Danıştay 11. Dairesi ile birlikte vermiş olduğu müşterek karar ile (2013/3066 E-7042 K sayılı ve 09.10.2013 tarihli karar) iptalini istediğimiz maddeler iptal edilmiştir. Böylece Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 12.07.2012 tarih ve 6354 sayılı kanunun 8. maddesi ile değiştirilen 3359 sayılı kanunun ek 9. maddesine göre yeni bir yönetmelik çıkarılıncaya kadar birlikte kullanım yönetmeliğine dayalı olarak yapılan protokollerin hukuki dayanağı kalmamıştır.

 

Danıştay Kararı İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]