AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA MESLEK ELEMANI KADROLARININ İPTAL EDİLMESİNİ YARGIYA TAŞIDIK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan boş kadrolarından 107 sosyal çalışmacı, 58 çocuk gelişimci, 37 psikolog ve 12 fizyoterapist kadrosunun 22.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 14.12.2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile iptal edilmesi kararı Sendikamız tarafından yargıya taşıyarak işlemin iptali istenmiştir.

Söz konusu işlemin Resmi Gazetede yayınlanması üzerine Sendikamız, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve alanda örgütlü diğer meslek örgütleri tarafından yapılan ortak değerlendirmeler ve görüş alış verişleri çerçevesinde konu yargıya taşınmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki meslek elemanı sayısı ve Bakanlığın hizmet verdiği toplum kesimleri karşılaştırıldığında olağanüstü bir çalışma ve ile hizmet verilmektedir. Bakanlıkta çalışan emekçilerin en önemli sorunlarından biri de ağır çalışma koşulları ve iş yükünün fazlalığıdır. Bakanlığı merkezi bütçeden giderek artan miktarlarda pay alması da değerlendirildiğinde giderek artan hizmet ihtiyacının yeni meslek elemanı istihdamları ile karşılanması gerekirken bu yapılmayarak tersine var olan boş kadrolar iptal edilmiş ve yerlerine din görevlileri başta olmak üzere meslek elemanı olmayan ve daha çok yardımcı işleri yapan meslek gruplarına kadro açılmıştır.

Bu durum ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmetlerine, kurum hizmetlerinden beklentilere, aynı zamanda çalışanların haklarına ve çalışma koşullarına bakışı ortaya sermektedir. Yardımcı personel ihtiyacı var ise yeni kadro açılarak istihdam sağlanmalıdır. Bunun yolu meslek elemanı kadrolarını azaltmak değildir.

Konu Sendikamız tarafından yakından takip edilmekte olup, çalışmalarımız devam edecektir.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]