2911 SAYILI KANUNA MUHALEFETTEN AÇILAN SORUŞTURMA VE DAVALAR 6352 SAYILI YARGI PAKETİNDEN YARARLANIR

Yargıtay 9. Ceza Dairesi; 31 Aralık 2011 tarihine kadar 2911 sayılı kanuna muhalefetten dolayı açılan soruşturma ve davalar ile kesinleşen hükümler 6352 sayılı kanunun geçici 1.maddesinin 1.fıkrasından yararlanacağına dair karar vermiştir.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Kararı İçin >>>

 

SENDİKA KARARI İLE 2 GÜN GREVE KATILMAK MEMURLUKTAN ATILMAYI GEREKTİRMEZ.

Malatya İdare Mahkemesi; Sendika ve Konfederasyonunun almış olduğu karar uyarınca 19-20- Nisan 2011 tarihlerinde grev yapan kamu görevlisinin bu eyleminin ideolojik sayılamayacağı, sendikal faaliyet kapsamında olduğu tespit edilerek memuriyetten atma işleminin hukuka aykırı olduğuna dair karar vermiştir.

Malatya İdare Mahkemesi Kararı İçin >>>

 

FACEBOOKTA PAYLAŞIMDA BULUNMAK MEMURLUKTAN ATILMAYI GEREKTİRMEZ.

Rize İdare Mahkemesi; Facebook üzerinden ideolojik ve siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak ile yasaklanmış yayınları veya siyasi veya ideolojik amaçlı, bildiri dağıtımını yapmanın devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektirmediğine dair karar vermiştir.

Rize İdare Mahkemesi Kararı İçin >>>

 

BASIN AÇIKLAMASI YAPMAYA İDARİ PARA CEZASI VERİLEMEZ

Karabük Sulh Ceza Mahkemesi; Basın açıklaması nedeni ile Kabahatler Kanununa göre idari para cezası verilmesinin hukuka aykırı olduğuna dair karar vermiştir.

Karabük Sulh Ceza Mahkemesi Kararına İçin >>>

 

KİŞİNİN HATASI DIŞINDA YAPILAN EKSİK İNTİBAK NEDENİ İLE EMEKLİ İŞLEMİ GERİ ALINABİLİR.

Ankara 4. İdare Mahkemesi; Kişinin kendi hatası dışında yapılan eksik intibak nedeni ile emekliliğinde hak mahrumiyetine uğramaması için emeklilik işleminin geri alınarak tekrar göreve başlatılabileceğine dair karar vermiştir.

Ankara 4. İdare Mahkemesi Kararı İçin >>>

 

ŞUA İZNİNİN YIL İÇİNDE KULLANDIRILMASI ZORUNLUDUR

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi; Röntgen servisinde röntgen teknisyeni olarak görev yapanların şua izinlerinin yıl içinde kullandırılmaması işleminin hukuka aykırı olduğu ve şua izninin yıl içinde kullandırılmasının zorunlu olduğuna karar vermiştir.

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Kararı İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]