1. Basamak sağlık kurularında görev yapan sağlık emekçileriin iş yükünü ve çalışma koşullarını giderek ağırlaştıran Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2015 tarihinde yayımladığı Ödeme-Sözleşme Yönetmeliği ile de, (ASM) çalışanlarının ceza puanlarını artırdı. Sağlık Bakanlığı’nı son kez uyarmak amacıyla birinci basamakta görev sağlık emekçileri 20-21-22 Mayıs tarihlerinde iş bırakacaklar. 


İş Bırakma MYK Kararı İçin >>>

Nöbete Gitmeme Mayıs Karar İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]