4/B’lilerden 2012 tarihinden önce yapılmış olan sigorta pirim kesintilerinin iadesi yapılamaz

Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi’nde açılan davada 15 Ocak 2012 tarihinden önce ek ödemesinden sigorta primi kesintisi yapılan kişinin kesintilerin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiş, bu karar Yargıtay 21.Hukuk Dairesi tarafından onanmıştı.

Sendikamız, 25 Kasım 2015 tarihinde SGK’ya başvuruda bulunarak Yargıtay’ın onama kararı üzerine 4/B’li olarak görev yapmış olan sağlık çalışanlarının 15 Ocak 2012 tarihinden önce ek ödemelerinden sigorta primi kesintisi yapılanlara dava açmaya gerek kalmadan primlerinin faizi ile birlikte geri ödenmesini istemiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 11/02/2016 tarihli yazısı ile Sendikamızın başvurusuna cevap vermiştir. SGK başvurumuza talebimizin reddedildiğini belirten bir yanıt vermiştir. SGK, 15 Ocak 2012’den önce yapılmış sigorta kesintilerinin iadesinin yapılamayacağı, 15/01/2012 tarihinden sonra zaten kesinti yapılmadığı yönündeki değerlendirmesini tekrar etmiştir.

Bilindiği üzere Sağlık-Sen, bu durumda olan 4/B’lilerin SGK kesintilerinin dava açılmadan iade edilmesi için SGK Başkanı İle görüştüklerini ve SGK Başkanının bu talebe olumlu yaklaştığını belirterek 4/B’lileri bu yönde bir beklenti içine sokmuştur.

SGK Sendikamız tarafından yapılan resmi başvuruyu reddederek, geri ödeme taleplerinin dava açmaya gerek kalmadan karşılanacağı ve ödemelerin yapılacağı yönündeki söylemlerinin gerçekliği olmadığını göstermiş bulunmaktadır.

Bu durumda, Yargıtay kararına istinaden 15/01/2012 tarihinden önce yapılan kesintilerin geri ödenmesi için yapılacak başvurulara SGK’nın olumsuz cevap vereceği ve üyelerimiz bakımından dava açma yoluna gidilmesi gerekeceği görülmektedir.

Sendikamız tarafından bu konuyla ilgili süreç yakından takip edilmekte olup, hukuksal destek talep eden üyelerimiz şubelerimize iletişime geçmesi önemlidir.

 

SGK YANIT SAYFA 1

SGK YANIT SAYFA 2

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]