666 SAYILI KHK’NIN MALİ HAKLARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMESİ

2 Kasım 2011 tarihli mükerrer Resmi gazetede yayınlanan 666 sayılı KHK ile kamu görevlilerinin mali hakları ile ilgi düzenleme yapılmıştır. Kamuoyunda “Eşit İşe Eşit Ücret” diye bilinen kararnamenin eşit işe eşit ücret verilmesini sağlamayla ilgisi yoktur. Kararnamenin adı “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi”dir. Dolayısıyla bu isimle anılmalıdır.

Devamı »

SHÇEK PERSONEL ALIMI

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 11.03.2011 tarihinde kurumun web sitesinde Merkez ve Taşra Teşkilatına Alınacak Sözleşmeli Personel İlanı yayınlanmıştır.

Devamı »

PARMAK İZİYLE MESAİ TAKİBİNE SON

Sendikamız örnek bir dava daha kazandı.   Trakya Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görevli personelin mesai takiplerinin parmak izi yöntemiyle yapılması uygulamasının sonlandırılması istemiyle açtığımız davayı kazandık. Mahkeme kişisel hak ve özgürlüklere, güvenliğe aykırı bulduğu için uygulamanın iptaline karar verdi.

Devamı »

4-B, 4-C VE AİLE HEKİMLİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

                 31 Aralık 2010 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 4/B’li Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile 4/C’li Personelin Çalıştırılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve 30 Aralık 2010 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Ödemeler ve Sözleşme Esasları ile ilgili Yönetmelik Hakkındaki Görüşümüz aşağıda belirtilmiştir.

Devamı »

STAJ TAMAMLAMA GENELGESİNE DAVA

Sağlık Bakanlığı ebelik ve hemşirelik bölümleri lisans tamamlama programında uzaktan eğitim görenlerin staj uygulamalarını düzenleyen bir genelge yayınladı.

Devamı »

RİSKLİ BİRİM ÖDEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Sağlık Bakanlığı  20 Eylül 2010 tarihinde yeni bir Ek Ödeme Genelge’si yayınladı. Daha önce riskli birim olarak tanımlanmayan servislerde çalışıp da kısmi süreli olarak riskli birimlere hizmet verenler, riskli birim katsayısından yararlanamıyordu.

Devamı »

Kamu çalışanları GSS kapsamına alındı.

Kamu çalışanları GSS kapsamına alındı.       5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 12. maddesi uyarında kamu çalışanlarının GSS kapsamına alınması öngörülmüştü.        18 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Personelinin GSS kapsamına alınması hakkında tebliğ uyarınca kamu personeli 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren GSS kapsamına alınacak olup, gerekli teknik işlemler

Devamı »

KEY’E İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

8.12.2009 tarihinde TBMM genel kurulunda görüşülerek yasalaşan 5939 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair 5664 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile KEY konusunda yeni bir sürece geçilmiştir.

Devamı »

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KİMLER İÇİN AÇILIYOR

                 Yıllardır Sağlık Bakanlığındaki görevlendirmelerin liyakat esasına göre sınavla yapılmasını savunduk ve mücadelesini verdik. Bugüne kadar Sağlık İş Kolunda neredeyse AKP nin kadrolarını atamadığı (başhekimliklerden en küçük şefliğe kadar) yer kalmadı. Bu atamaların büyük çoğunluğu da vekaleten ya da tedviren yapıldı. İdarecilik kadrolarında bulunan birçok kişinin ne eğitim düzeyi, nede

Devamı »

YÖK İşletme Bölümünü Üst Öğrenim Olarak Kabul Etmiyor!

Üniversitelerin işletme bölümünün sağlık personeli (Sağlık memurluğu bölümü) için bir üst öğrenim sayılmayacağına dair YÖK görüşü ektedir. Sendikamızın başvurusu üzerine bu hususun yeniden değerlendirilmesi için üniversiteler arası kurul başkanlığına yazı yazılmıştır. 

Devamı »

LİSANS SOYGUNU DEVAM EDİYOR!

Sağlık emekçileri uzun süredir meslekleriyle ilgili bölümlerde lisans ve lisans tamamlama programlarının açılması için taleplerini dile getirmekteydiler. Sendikamız bu konuda defalarca imza kampanyası, basın açıklaması vb. eylem etkinlik yaptı.

Devamı »

İCAP NÖBETLERİNDE HUKUKİ KAZANIMIMIZ

Personel sayısının az olduğu işyerlerinde, mesai saatleri dışındaki sağlık hizmetleri icap nöbetleriyle verilmektedir. Tutulan icap nöbetleri karşılığında izin kullandırılması ya da icap nöbet ücreti ( her bir icap nöbet süresi kesintisiz on iki saatten az olmamak üzere, nöbet ücreti için belirlenen ücretin %30’u tutarında )ödenmesi gerekir.

Devamı »

4/B’li Sağlık Emekçilerinin Eş Durumu Tayini

Sağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli personelin yeniden hizmete alınması ve kurum içi yer değişikliğine dair yönerge ile 4/B sözleşmeli personel eş durumu tayini hakkında Genel Yazı yayınladı. Tebliğ ve Genel Yazıda sözleşmeli personelin mağduriyetini ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılmadı. “4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği taleplerinin, bir

Devamı »

4C’lilere Müjde

Özelleştirilen kurumlardan Sağlık Bakanlığı’na geçen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesine göre çalıştırılanların geçici personel olması nedeniyle sendikalara üye olamayacağına dair Sağlık Bakanlığı’nın kararına karşı sendikamız açtığı davayı kazandı.

Devamı »

YÖK’ÜN ÜSTÖĞRENİMLE İLGİLİ YENİ KARARI

YÖK kişisel başvuru sonucunda 22 Temmuz 2009 tarihli toplantısında; “Hastane Yönetimi ve Organizasyon” programında önlisans, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme “ bölümünde lisans eğitimini bir üst öğrenim olarak kabul etmiştir.

Devamı »

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN ÖDÜNÇ VERİLMESİ KARARINI DURDURDUK

YÖK tarafından bir süre önce öğretim üyesi ihtiyacı olduğu düşünülen 15 üniversiteye yazı gönderilerek ihtiyacı duyulan anabilim ve bilim dallarının bildirilmesi istendi.  Gönderilen cevaplar üzerine Tıp Fakültelerine öğretim görevlilerinin geçici görevle gönderilmesine karar verildi.

Devamı »

LİSANS TAMAMLAMA BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Sağlık bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu işbirliği ile önlisans mezunu hemşire, sağlık memuru, ebe (2+2) ilesağlık eğitim enstitüsü mezunlarına (3+1) lisans tamamlama programı uygulanacaktır. Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans tamamlama programlarına 2009 – 2010 öğretim yılında uzaktan eğitim yoluyla başlanılacaktır.

Devamı »

SSK’DAN DEVROLAN PERSONELİN DİKKATİNE

Birkaç gündür değişik internet sitelerinde SSK’dan devrolan personelin fark tazminatının döner sermayeden mahsup edilmemesi, yani fark tazminatı ile beraber döner sermayenin de birlikte alınması ile ilgili Danıştay kararından bahsedilmektedir. Konunun özü ve Danıştay kararının içeriği şöyledir:

Devamı »

Sözleşmeli Personelin Atama Ve Nakil Yönetmeliği Değişti

  YENİ YÖNETMELİK: 22 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete  Sayı : 27296 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 2/9/2003 tarihli ve 25217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)

Devamı »

YARGI SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DUR DEDİ

Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 21/01/2009 gün ve 2009/1-2 kararı ile  “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasıyla  tecziye  ettiği MYK üyemiz Meryem ÖZSÖĞÜT hakkındaki kararın yürütmesi Eskişehir 2.İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.  

Devamı »