Genel Merkezden

AYM Eylem Yapan Üyemizin Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair İhlal Kararı Verdi

AKP milletvekillerince 2018 yılı Kasım ayında “Torba Yasa” olarak TBMM’ye sunulan yasa tasarısının 5. Maddesinde OHAL KHK’leri ile ihraç edilen veya güvenlik soruşturması nedeniyle kamuda çalışması engellenen hekimlerin çalışma ve eğitim hakkını ihlal eden bir düzenleme yer almakta idi.  Tasarı bu nedenle sendikamız Türk Tabipleri Birliği tarafından eleştirilmiş, tasarıya karşı

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürütmesinin Durdurularak İptali İçin Danıştay’a Dava Açtık

26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin yürütmesinin durdurularak iptali için Danıştay’a dava açtık. Dava dilekçemiz için tıklayınız

Devamı »
Haberler

AYM Üyemiz Türkan Aydoğmuş’un İş Yerinde Psikolojik Tacize Maruz Kaldığına Yönelik Bireysel Başvurusunda Hak İhlali Kararı Verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) İstanbul Aksaray Şube Yöneticimiz Hemşire Türkan Aydoğmuş’un çalıştığı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde ‘amiri’ konumundaki doktorun psikolojik tacizine maruz kaldığına yönelik bireysel başvurusunda, “Kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi. AYM Kararı İçin tıklayınız İdare Kabul Kararı İçin tıklayınız 

Devamı »
Genel Merkezden

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarına Verilmeyen Covid-19 Ek Ödemeleriyle İlgili YÖK’e Yazı Yazdık

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan sağlık personelinin Covid-19 pandemisi sürecinde altı aylık süreye ilişkin ek ödemelerinin verilmemesi üzerine Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığına yazı yazarak görüş istedik. YÖK Başkanlığına gönderdiğimiz yazı için tıklayınız 

Devamı »
Genel Merkezden

İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Bilgi Notu

Hukuk Büromuzun “İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” Bilgi Notu Bilindiği üzere 26 Nisan 2022 tarihinde 31821 sayılı Resmi Gazete’de “İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin yürürlülüğe konulmasına “3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri

Devamı »
Genel Merkezden

Danıştay’dan SES’lendik: İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!

İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı kararıyla 20 Mart 2021 tarihinde feshedilmesine karşı sendikamızın açtığı davanın da dahil olduğu 10 dava dün Danıştay 10. Dairesi’nde görüldü. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Danıştay önünde buluşan kadınlar “Danıştay’ın vereceği karar Türkiye’de kendini üstün görenlerin hukukunun mu, hukukun üstünlüğünün mü hakim olacağına dair de belirleyici olacak.

Devamı »
Haberler

SENDİKA HAKKI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR KARAR DAHA!

OHAL Komisyon kararı ile göreve iade edilen kişinin ihraç edildiği tarih ile göreve iade edildiği tarih arasında sendika üyelik ilişkisinin devam ettiğine karar verildi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin Kararı İçin >>>  

Devamı »
2022

Anayasa Mahkemesi’nin İltisak ve İrtibat İle İlgili Kararı Hakkında Değerlendirmemiz

Anayasa Mahkemesi’nin 26 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile OHAL döneminde KHK’lerle iltisak veya irtibat nedeni ile kamu görevinden çıkarmayı Anayasaya uygun bulmuş, ancak kişilerin itiraz ve yargı süreçlerinde uygulanacak temel kriterlerle hak arama yolunun açık olduğunu da belirtmiştir. AYM aynı kararında yasadışı örgütlere üyelik veya mensubiyet kriterini

Devamı »
Haberler

KESK 2021 Yılı Kamu Sendikal Hak İhlalleri Raporunu Açıkladı

KESK 15 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısı ile ‘2021 Yılı Kamu Sendikal Hak İhlalleri Raporu’nu paylaştı. Raporun sunumunu KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik gerçekleştirdi. Rapora ulaşmak için tıklayınız.   Basına gerçekleştirilen sunum aşağıdadır: Bugün sizlerle 2021 yılı sendikal hak ihlallerini paylaşmak için bir aradayız. İktidarın emekçilere ve halklarımıza yaşamı

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikal Faaliyetler Suç Değildir! Amed Şube Yöneticimiz Gülhan Tekin Tahliye Edildi

8 Kasım 2021 tarihinde tutuklanan Amed Şube Yöneticimiz Gülhan Tekin 11 Ocak’ta Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tahliye edildi. Duruşmaya KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun, Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım, Amed, Batman ve Şırnak Şube yöneticilerimiz ve üyelerimiz, KESK’e bağlı sendikaların Diyarbakır Şube yöneticileri ile Gülhan Tekin’in

Devamı »
Genel Merkezden

İade Edilen Kamu Görevlisinden Fazla Vergi Kesilmesine Karşı Emsal Yargı Kararı

OHAL Komisyon kararı ile İstanbul’da görevine iade edilen bir üyemiz ile ilgili fazla vergi kesintisi yapılması üzerine önce düzeltme dilekçesi verilmiş, düzeltme talebi uygun bulunmayınca Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet dilekçesi verilmiş, şikayeti de kabul edilmeyince İstanbul Vergi Mahkemesi’ne dava açılmıştır. İstanbul 5. Vergi Mahkemesi’nin 30.11.2021 tarihli ve 2020/1970 E. 2021/2907

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikamızdan Çok Önemli Bir Hukuksal Kazanım Daha: KHK’li Sendika Üye ve Yöneticilerinin OHAL Komisyonu ve Yargı Süreci Devam Ettiği Sürece Sendika ile Üyelik ve Yöneticilik İlişkisi Devam Eder

Anayasa Mahkemesi’nin 28 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11352 Başvuru No’lu ve 08.09.2021 tarihli Hüseyin Ercan başvurusunda verdiği kararda, KHK ile kamu görevinden çıkarılan başvurucunun sendika temsilcisi olarak seçilmesi nedeniyle sendika üyelik ilişkisinin sona erdiği gerekçesiyle cezalandırılmasının sendika hakkını ihlal ettiği tespiti yapılmış ve Anayasa’nın 51.maddesinde güvence altına alınan

Devamı »
2021

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Görev Yapan İş Yeri Temsilcilerimiz Günseli Uğur ve Arzu Sert Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı Kaldırıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi ve İşyeri Temsilcisi Hemşire Günseli Uğur, sendikal eylem ve etkinlikleri nedeniyle altı ay süreli olarak geçici görevlendirme adı altında İzmir Buca ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezine görevlendirilmiş ve sürgün niteliğindeki bu görevlendirmenin iptali talebiyle İdare Mahkemesinde dava açmıştı.

Devamı »
Genel Merkezden

Aile Sağlığı Merkezlerinde İlave Ek Ödeme Adaletsizliği Hakkında Dilekçe

Aile sağlığı merkezlerinde aşı ek ödemelerinde yaşanan adaletsizliğe karşı sağlık müdürlüklerine iletilmek üzere aşağıdaki dilekçeden yararlanılabilinir.   …………………………… SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI’NA) ……………………. Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi/aile sağlığı çalışanı olarak görev yapmaktayım. 29.06.2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Covid-19 salgını

Devamı »
Haberler

İstanbul Şişli Şubemiz Eşbaşkanı Abuzer Aslan’a Verilen Ceza İptal Edildi

Sendikamız İstanbul Şişli Şubesi Eş Başkanı Abuzer Aslan’a sendika yetkilisi sıfatıyla verdiği demeçlerin 11/02/2019 tarihli bir gazete haberinde yayınlanması üzerine açılan soruşturma neticesinde idarece “Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek” disiplin suçu kapsamında olduğu gerekçesiyle verdiği “Kınama” cezası, İstanbul Bölge İdare

Devamı »
Genel Merkezden

İdari İzinlerin Mesai Ücretlerinin Ödenmesi İçin İş Yerlerine Verilebilecek Örnek Dilekçe

Ramazan Bayramı haftasında idari izin kullanılması nedeni ile çalışan arkadaşlarımızın çalıştıkları sürenin mesai süresi dışında değerlendirilerek fazla çalışma sayılması ve karşılığında nöbet ücreti ödenmesi için sendikamız tarafından 3 Mayıs 2021 günü Sağlık Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulunulmuştur. Ancak bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Önceki uygulamalarda bazı iş yerlerinin talebimiz doğrultusunda

Devamı »
Genel Merkezden

İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde İş Yeri Temsilcilerimize Yönelik Baskılara Karşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile YÖK’e Yazı Yazdık

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık bir yıldır iş yeri temsilcilerimize yönelik idari baskılar ve açığa almalara karşı ilgili kurumun uyarılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yazı yazdık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazdığımız yazı için tıklayınız YÖK’e yazdığımız yazı için tıklayınız

Devamı »
Genel Merkezden

Şube/Temsilciliklerimizle TİS Gündemli Toplantı Gerçekleştirdik

Ağustos ayında başlayacak 2021 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini belirlemek için çevrimiçi toplantı gerçekleştirdik. TİS sürecinde taleplerimizi iş yerlerinden gelen talepler ile somut hale getirmek, TİS taslağımızı eksiksiz hazırlamak ve mücadele yöntemlerimizi daha iyi oluşturmak amacıyla 19 Nisan 2021 günü Zoom üzerinden toplantı gerçekleştirdik.

Devamı »
Genel Merkezden

Sosyal Hizmet Emekçilerinin İzin Hakları İçin İş Yerlerine Verebilecekleri Örnek Dilekçe

Hizmet kolumuzda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 16.04.2021 Cuma günü yayınlanan genelge ile Cumhurbaşkanlığının onayı doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nda olduğu gibi sosyal hizmet emekçilerine de çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. Sendikamız ayrımcılığın ortadan kaldırılması, yaşam ve sağlık hakkının sosyal hizmet emekçileri bakımından da korunması noktasından hareketle dilekçe hazırlamıştır. Dilekçeyi kendi

Devamı »
Genel Merkezden

Sağlık Emekçilerinin İzin Hakları İçin İş Yerlerine Verebilecekleri Örnek Dilekçe

Cumhurbaşkanlığı’nın 14 Nisan 2021 tarihli 2021/8 sayılı “Covid19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler” başlıklı genelgesinde Sağlık Bakanlığı personeli hariç bırakılarak yine ayrımcılık yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Yönetim hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 14.04.2021 tarihli aynı konulu genel yazısında kapsam daha da daraltılmıştır. Sendikamız ayrımcılığın ortadan kaldırılması, yaşam ve sağlık hakkının sağlık emekçileri bakımından

Devamı »
Genel Merkezden

Sağlık Emekçilerinin Yakınlarının Aşılanması İçin İş Yerlerine Verecekleri Dilekçe Örneği

Üyelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin yaygın olarak birlikte yaşadıkları insanlar için aşı talebinde bulunmasının örgütlenmesi faydalı olacaktır. Bu kapsamda genel merkezimizin de Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimleri devam etmektedir. Sağlık emekçilerinin aynı evde birlikte yaşadıkları insanların aşılanması için iş yerlerine verecekleri dilekçe örneği için tıklayınız

Devamı »
Genel Merkezden

4-B ve 3+1’li Üyelerimizle Çevrimiçi Toplantı Gerçekleştirdik

4-B ve 3+1’li üyelerimizle sorunları, hukuksal durumları ve talepleri ile ilgili olarak 2 Nisan günü çevrimiçi toplantı gerçekleştirdik. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin ve avukatlarımızın da katıldığı toplantıda,  bugüne kadar yürüttüğümüz mücadelenin yanı sıra 4-B ve 3+1’li emekçilerin özlük sorunları ve önerileri başlıklarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Devamı »
Genel Merkezden

İstanbul Sözleşmesi’nin Feshine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptali İçin Danıştay’a Dava Açtık

İstanbul Sözleşmesi; kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, bir insanın cinsiyetinden dolayı şiddete maruz kalmasını önlemeyi, şiddete maruz kalanların korunması ve şiddet uygulayanların gerektiği şekilde cezalandırılması için devletlere yol haritası çizen, atılması gereken somut adımlar konusunda kılavuzluk eden uluslararası bir uzlaşma metnidir. Sendikamız, Sağlık Bakanlığı’na bağlı

Devamı »
2021

4/B Sözleşmelilerinin Kadroya Alınması Hakkında

Sendikamızın hazırlamış olduğu 4/B’liler ile ilgili broşürde ( ses-2020-4A-4B-4) 4/B’lilerin hakları ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 4/B’liler başta olmak üzere sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi, kadrolu ve güvenceli istihdam ile personel sayısının OECD ortalamasına gelinceye kadar arttırılması için sendikamız uzun zamandan beri mücadele yürütmektedir. Farklı işkollarında çalışan 4/B’liler tarafından 3+1’ler gibi kadroya geçme

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikal Hak İhlalleri Raporumuzu Açıkladık: OHAL Hukuksuzluğunu ve Sendikal Hak İhlallerini Durduracağız; İşimizi, Çalışma Hakkımızı, Geleceğimizi Geri İstiyoruz!

Merkez Yönetim Kurulumuz, genel merkezimizde basın toplantısı düzenleyerek sendikal hak ihlalleri raporumuzu açıkladı. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu adına konuşan Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, yarın KESK tarafından “Çalışma Hakkımı/İşimi İstiyorum” ana talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya başlayacak olan yürüyüşe dikkat çekti. OHAL Komisyonu’nun hukuksuzlarını anlatan Atabey, “OHAL rejimi devam etmektedir. OHAL Komisyonu

Devamı »
2021

Sendika Avukatımız ve İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan Derhal Serbest Bırakılsın!

İnsan Hakları Eylem Planı’ndan insan haklarını savunanlara yönelik gözaltı ve tutuklamalarla sivil darbe çıktı. Demokrasi havariliği yapıp 2010 referandumunda 12 Eylül’le hesaplaşacağını iddia eden, geçen onca yılda yaşattığı onca baskıya, kendisine muhalif kimseye nefes alma alanı bırakmamasına rağmen bugünlerde de demokratik anayasa yapmaktan dem vuran AKP iktidarı ülkemiz demokrasi tarihinde

Devamı »
Genel Merkezden

Mobbingle Mücadeleyi Tartıştık

Uzun süredir çalışma yaşamımızda karşı karşıya kaldığımız, pandemi sürecinde ise gittikçe artan kuralsızlıklar sağlık emekçilerinin sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, tükenmişliğe, depresyona ve hatta intihara giden sürece itmektedir. Sağlıkçı intiharlarının giderek arttığı bir süreçte bunun arkasında yatan nedenlerden biri olan mobbingin ne olduğu ve mobbingle nasıl mücadele edebileceğimizle ilgili Genel TİS

Devamı »
Genel Merkezden

Hukuk Sekreterlerimizle Toplantı Gerçekleştirdik

Hukuk Sekreterleri ve şube/temsilcilik yöneticilerimizle birlikte iş kolumuzda yaşadığımız hukuksuzluklar, hukuki taleplerimiz ve hukuksal işleyişimizi içeren toplantımızı gerçekleştirdik. 24 Şubat tarihinde Zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz toplantıya avukatlarımız ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz de katıldı.   Hukuki İşleyiş Sunumu İçin tıklayınız 

Devamı »
2021

OHAL İlave Tedbirlerine Maruz Kalanların Başvuru Hakları

Resmi Gazetenin 17.11.2020 tarihli sayısında yayımlanan 7256 sayılı kanunun 41. Maddesi ile 7075 sayılı kanuna geçici 4. Madde eklenmiştir. Buna göre: “MADDE 41- 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “İlave tedbirler için başvuru

Devamı »
Genel Merkezden

Hukuki Kazanım: Sendikal Faaliyetlerimiz Engellenemez!

29 Mayıs 2020 tarihinde Batman Şubeler Platformu tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde çalışan üç üyemizin sürgün kararlarının geri alınması talebiyle gerçekleştirmek istediği basın açıklamasına polis saldırısı gerçekleşmiş, konfederasyonumuz KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy Tekdemir, Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, Eğitim-Sen Genel Sekreteri Velat Kaya, BES Genel Sekreteri Aziz

Devamı »
Genel Merkezden

Anayasa Mahkemesi’nin İhlal Kararı Üzerine Yöneticilerimiz Hakkında Verilen İdari Para Cezaları Kaldırılmaya Başladı

Anayasa Mahkemesi 17.06.2020 tarihli 2017/24457 sayılı kararı ile, şube yöneticilerimiz hakkında katıldıkları basın açıklamaları nedeniyle idari para cezası verilmesinin toplantı gösteri yürüyüşü hakkını ihlal ettiğine hükmetmesi üzerine Batman 1. Sulh Ceza Hakimliği 2020/4131 D.İş sayılı kararı ile Batman Şube Yönetim Kurulu üyemiz Cihan Tüzün hakkındaki idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar

Devamı »
Genel Merkezden

Sağlık Bakanlığı’nın Personel İşlemleri Konulu Genel Yazısına Dava Açtık

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarih ve 60438742-929-3137 sayılı personel işlemleri konulu genel yazısının 1.maddesi ile istifa talebinde bulunan personelin talebinin kabul edilmeyeceği, 2.maddesi ile yaş haddi ve malulen emekli olacaklar dışındakilerin emeklilik işlemlerinin tesis edilmeyeceği, 4.maddesinde eşin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama ile öğrenim durumuna dayalı mazeret atamaları,

Devamı »
Eğitim Haberleri

Hukuk Sekreterleri Eğitim Toplantımızı Gerçekleştirdik

Sendikal işleyiş eğitim toplantılarımız devam ediyor. Şube/temsilciliklerimizin Hukuk ve TİS sekreterleri ile sendikal süreçlerimizin işleyişine yönelik eğitim toplantısını 16 Haziran 2020 günü Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Genel Merkez Hukuk Bürosu’nun da katılımıyla Zoom üzerinden gerçekleştirdik.

Devamı »
Genel Merkezden

İdari İzin Düzenlemesinde Sağlık Emekçilerine Ayrımcılık Yapan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi İle Sağlık Bakanlığı Genel Yazısına Karşı Dava Açtık

Sağlık Emekçilerinin Hakkı Ödenmez Dediler, Hakkımızı Yemeye Devam Ediyorlar… Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2020 sonrası idari izinlerle ilgili yapılan düzenlemelerde sağlık emekçileri yok sayılmakta, risk gurubu sağlık emekçileri çalışmaya zorlanmaktadır. Yapılan düzenlemelerin sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde gerçekleşebilmesi için iki düzenlemeye ilişkin olarak sendikamız tarafından dava açıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın

Devamı »
Genel Merkezden

Koronavirüs İş Kazası ve Meslek Hastalığıdır! SGK’nın Hukuka Aykırı Genelgesinin İptali İçin Dava Açıyoruz

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 7 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/12 sayılı “Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınamayacağı” genelgesine karşı açıklama yaparak, genelgenin iptali için dava açacağımızı duyurduk. Basın toplantısı düzenleyen Merkez Yönetim Kurulumuz adına konuşan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kayıtlara geçirilmesi

Devamı »
Genel Merkezden

Kişisel Koruyucu Donanım Olmadan Çalışmama Hakkı İçin Dilekçe Örneği

COVİD-19 salgını giderek yaygınlaşmakta ve sağlık emekçilerinin hizmetine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak açıkladığımız ankette de görüldüğü gibi kişisel koruyucu donanım (KKD) olmadan çalıştırmanın yaygın olduğu ve bunun çok çeşitli riskler içerdiği anlaşılmaktadır. KKD sağlanmadan çalıştırılmak istenen sağlık emekçilerinin bu çalıştırmayı kabul etmeyeceğine dair aşağıdaki dilekçe ile çalıştığı iş yerine

Devamı »
Haberler

İş Yeri Eğitimleri Çalışma Süresinden Sayılmalıdır

İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine verilecek eğitim ve bu eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda bu eğitimlerin uzaktan verilebileceğine dair bir düzenleme olmamasına rağmen uzaktan eğitim yapılması ve bu eğitimlerin mesai dışında planlanması üzerine Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Devamı »
2020

DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik 04/03/2020 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmelik önceki 2006 tarihli ve kamu hastaneleri kurumu personeli döner sermaye yönetmeliklerini yürürlükten kaldırmış ve 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu yönetmelik 2. ve 3. Basamak sağlık hizmeti verilen sağlık tesislerinde

Devamı »
Genel Merkezden

Barış Akademisyeni Üyemiz Mehmet Zencir Beraat Etti

Pamukkale Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Uzmanı olarak görev yaparken barış bildirisine imza attığı için ihraç edilen ve hakkında dava açılan üyemiz Prof. Dr. Mehmet Zencir beraat etti. Dün Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Fikret Çalağan, Denizli Şube yöneticilerimiz, meslek örgütleri, siyasi partiler, sendikalar ve kitle

Devamı »
Genel Merkezden

SES ve TTB: Anayasa Mahkemesi’nin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına İlişkin İptal Kararının Gerekleri İvedilikle Yerine Getirilmelidir

Sendikamız ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarına ilişkin iptal kararı hakkında TTB’de basın toplantısı düzenleyerek, AYM’nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarına yönelik iptal kararının ivedilikle uygulanmasını, bu uygulama dolayısıyla bir anayasal hak olan çalışma hakkı ihlal edilenlerin, açıkta geçirdikleri döneme ilişkin özlük haklarının

Devamı »
Genel Merkezden

Siirt: Sendikal Faaliyetlerin Suç Sayılması Kabul Edilemez! Bu Dava Düşürülmelidir!

2012-2013 yıllarında KESK ve SES’in aldığı kararlar doğrultusunda Siirt’te gerçekleştirilen basın açıklamalarına ve belirli gün ve haftalarda yapılan eylem-etkinliklere katıldıkları için yargılanan aralarında sendikamız ve Eğitim-Sen üyelerinin de bulunduğu 13 kişinin davası 24 Mart 2020 tarihine ertelendi. Dava öncesinde Siirt şubemiz ve Eğitim-Sen Siirt Şubesi tarafından düzenlenen basın toplantısına Eş

Devamı »
Hukuk

KESK: Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırmaları Hakkında AYM’den Hükümete Ders Gibi Karar!

AKP iktidarının darbe girişimini fırsata çevirme uygulamalarından biri de fişlemeleri olağan hale getirerek keyfi ve hukuksuz şekilde binlerce insanımızın anayasa ile güvence altına alınan çalışma hakkını elinden almasıdır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması adı altında Kişisel Verilerin Korunması başta olmak üzere temel insan hakları hiçe sayılmıştır. Mahkemelerin beraat kararı verdiği, savcıların takipsizlikle sonuçlandırdığı

Devamı »
Genel Merkezden

Ankara Polisine Hukuk Dersi

11 Mayıs 2019 tarihinde Abdi İpekçi Parkı’nda (Sağlık Bakanlığı yanı) en düşük 6500 TL temel ücret, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine en düşük 3600 ek gösterge ve tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine geçmiş süreyi de kapsayan fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) verilmesi taleplerini içeren merkezi basın açıklamamız

Devamı »
2019

OHAL Hukuksuzluğu Mahkemeler Eliyle Devam Ediyor!

Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz sendika genel merkezimizde düzenledikleri basın toplantısında, OHAL Komisyonu’nun ardından idari mahkemelerin de hukuksuzluk üretmeye devam ettiğini örneklerle açıkladı. Merkez Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, şöyle konuştu: “OHAL Komisyonu 28.06.2019 tarihinde komisyon kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada 28.06.2019 tarihi itibariyle komisyona yapılan başvuru sayısının

Devamı »
Genel Merkezden

OHAL Komisyonu Hukuksuzluğu Devam Ediyor

Merkez Yönetim Kurulumuz OHAL Komisyonu’nun devam eden hukuksuzluklarına ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan raporu paylaştı. Merkez Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, 20 Temmuz sivil darbesi sonrası OHAL Kararnameleri ile OHAL döneminde bile askıya alınamayacak olan ve Anayasanın 15. maddesinde güvence altına alınan

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikal Hak ve Özgürlüklerimiz Dava Konusu Edilemez!

OHAL KHK’ları ile kamu görevinden ihraç edilen üyelerimizin yönetim kurullarında yer almaları nedeniyle sendikamız uzun süredir baskı ile karşı karşıya kalmakta, ihraç üyelerimizin üyelik hakları ve yönetimlerde yer alma hakları hukuki girişimlerle engellenmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı hakkında da 4688 sayılı Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle

Devamı »
Genel Merkezden

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Çalışan Sosyal Çalışmacıların Danışmanlık Hizmetleri Karşılığında Ücret Alamamaları Uygulamasına Son Verilmesini Sağladık

Kadrolu sosyal çalışmacıların danışmanlık hizmetleri karşılığında ücret almalarına karşın kadro karşılığı sözleşmeli çalışan sosyal çalışmacılara herhangi bir ücret ödenmeksizin bu işin yaptırılması hem çalışma barışını zedeleyen ve hem de kurum içi çalışanlar arası eşitsizlik yaratan bir durum olduğundan konuyu yargıya taşıdık. Hukuk mücadelemiz başarıya ulaşmış ve Ankara Bölge İdari Mahkemesi

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikamızdan Önemli Bir Hukuksal Kazanım Daha: Psikologlar Sağlık Bilimi Lisansiyeridir

YÖK Başkanlığının 24.02.2016 tarihli toplantısında psikolog unvanını kullanan fen edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunlarının sağlık bilimi lisansiyeri sayılmayacağına ilişkin kararına karşı açtığımız davada Danıştay 8. Dairesinin 2016/3609 E., 2018/6481 K. Sayılı ve 05.11.2018 tarihli kararı ile söz konusu işlem iptal edilmiştir. Psikologların Sağlık Bilimi Lisansiyeri Sayılması Hakkındaki Danıştay Kararı İçin Tıklayınız

Devamı »
Haberler

Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’ne Yürütmeyi Durdurma Kararı

8 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe dair açtığımız davada kısmen yürütmeyi durdurma kararı verildi. Sendikamız bu yönetmelik çıktığından beri Danıştay’a dava

Devamı »