15 Aralık 2015 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de Anayasa Mahkemesi’nin 2015/13 E, 2015/108 K sayılı ve 25.11.2015 tarihli iptal kararı çıkmıştır. Buna göre 6245 sayılı harcırah kanununun 33.maddesine 5335 sayılı kanunun 4.maddesi ile eklenen d fıkrasında yer alan, “ve her defasında 10 gün ile sınırlı olmak” ibaresi iptal edilmiştir. İptal gerekçesi olarak geçici görevlendirilme sebebi ile asıl görev yeri dışında konaklamak zorunda kalan kamu görevlilerinin maddi açıdan belli bir külfetle karşı karşıya kalmaları ve bu külfetin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeni ile kamuca karşılanması gerektiğinden konaklama giderinin ödenmesini 10 gün ile sınırlayan itiraz konusu kuralın sosyal hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığı belirtilmiştir.

 

KARAR İÇİN >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]