AYM KESK çağrısıyla 29 Aralık’ta düzenlenen basın açıklamasına katılan üyemizin disiplin cezası ile cezalandırılmasıyla ilgili hak ihlali kararı verdi.

Konfederasyonumuz KESK’in aldığı karar doğrultusunda, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklamasına katılan üyemizin “hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak” disiplin suçu kapsamında kınama disiplin cezası ile cezalandırılması üzerine üyemiz adına Anayasa Mahkemesine yaptığımız bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi üyemizin toplantı ve gösteri hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi 18.10.2023 tarihli 2018/5549 Başvuru Numaralı kararında üyemizin Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine,  kararın bir örneğinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Siirt İdare Mahkemesine gönderilmesine ve başvurucuya net 5.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Örgütlenme, toplanma ve ifade özgürlüğümüzün ihlal edilmesine karşı hukuki ve fiili mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Karar için tıklayınız 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]