Dünyanın birçok yerinden Uluslararası Sağlık Örgütleri temsilcileri, KESK Kongresi için Ankara’da bir araya geldi. KESK Uluslararası Delegasyonundan misafirlerimiz, SES Genel Merkezini ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen dayanışma ziyaretinde, yeni yönetimimiz de tebrik edildi. Eş Genel Başkanımız, Nazan Karacabey; Yeni dönemde karşılaşılan zorluklar ve buna karşın yürütülecek mücadele programına dair bilgilendirmeler yaptı.

Nazan Karacabey: Türkiye’de sendikal haklara yönelik müdahaleler hızla devam etmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gelen KHK’lar ile binlerce kamu çalışanı işinden edilmiş, sendikasızlaştırılmış, iktidar yanlısı sarı sendikalara mahkum edilmiştir.

Yıllardır sürdürülen baskı ve kutuplaştırma politikaları karşısında sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda mücadele yürüten sendikamız asla sessiz kalmamıştır. Yürütülen savaş politikaları karşısında barışı, dinci gericiliğin karşısında laikliği, kadınları yok sayan ve her gün bir kadının cinayete kurban gittiği yerde toplumsal cinsiyet eşitliğini, çocuk, göçmen emeğini ucuz iş gücü olarak gören sömürü karşısında etkili ortak örgütlülüğü savunmak bizleri hedef haline de getirmektedir.

Ayrıca sarı sendikaların çabaları ve son yıllarda meslek sendikacılığının iktidar eliyle ortaya çıkması iş kolumuzda emekçileri bölmeye yönelik çabalara karşı da mücadele etmekteyiz. Hekim sendikacılığı ile başlayan süreç de farklı mesleklerin sendika kurmalarının da yolunu açmıştır.

Tüm bu baskı ve korku iklimine rağmen Covid-19 Pandemisi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri Sağlıkta Dönüşüm Programı ile inşa edilen sağlık politikalarının cilasını dökmüş, Sendikamız işkolu emekçilerinin ve halkın SES’i olmuştur.” diye belirtti.

Toplantı ve görüş alışverişinin ardından, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, delegasyondaki misafirlerimize, SES Kitini hediye etti.

Katılımcı misafirlerimiz:

 • Mark Beacon-UNISON
 • Claes-Mikael Ståhl-ETUC
 • Helene Deborde-CFDT
 • Paola Panzeri-EPSU
 • Beatrice Lestic-CFDT
 • Güven Bengihan-KTAMS
 • Petra Bolster-FNV
 • Merdan Yağmur-FNV
 • Ane Zelaia-ELA
 • Cristina Fabian Lacorte-CCOO
 • Jesús Gallego García-UGT
 • Nicoletta Grieco-CGIL
 • Davide Dorino-UIL
 • Christos Tombazos-PEO
 • Larry Flanagan-ETUCE
 • Karin Brunzell-ST
 • Yolanda Gil-CCOO – ETUC
 • Åsa Törnlund-LO
 • Mireille Stavila-CGT Santé Action Sociale
 • Francoise Geng-CGT Santé Action Sociale – EPSU
 • Stephen Russel-TUC

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]