İş Bırakma Eylemi Nedeniyle Ücret Kesintisi Yapılması Hukuka Aykırı Bulundu: Üyemizin Ücretinin İadesine Karar Verildi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Aydın’da aile hekimi olarak görev yapan üyemizin 15/06/2022 ve 7-8/07/2022 tarihlerinde iş bırakma eylemine katılımı nedenli ücret kesintisi işlemine karşı açtığımız davada işlem hukuka aykırı bulunarak ücretin iadesine karar verildi.

Karar için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]