Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavı sonuçlarının açıklanması üzerine, sınavın ölçme ve değerlendirme esaslarının denetlenebilir şekilde kayıt altına alınmadığına ve sonuçların objektif kriterlerle belirlenmeyerek kayırmacılık yapıldığına dair şikayetler şubelerimize ve genel merkezimize iletilmiştir.

 Sözlü sınav sonuçlarının hatalı belirlendiğini düşünen sosyal hizmet emekçilerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “sınav sonuçlarına itiraz”ı düzenleyen 18. Maddesine göre sınav sonucuna öncelikle itiraz hakkı bulunmaktadır. Yönetmelik hükmü:

“Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları ise en geç on iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.” Şeklindedir.

İtirazdan olumlu sonuç almayan sosyal hizmet emekçilerinin itirazın reddinin kendilerine tebliği üzerine idare mahkemesine dava açma hakkı bulunmaktadır.

Sözlü sınav sonucunun hatalı belirlendiğini düşünen sosyal hizmet emekçilerinin öncelikle itiraz hakkını kullanarak itirazının reddedilmesi durumunda yürütmenin durdurulması talepli dava açması önerilmektedir.

Ekte örnek bir itiraz dilekçesi bulunmaktadır. İdari dava sürecine ilişkin hukuki bilgilendirme ayrıca paylaşılacaktır.

 

Dilekçe İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]