Eskişehir’de aile sağlığı merkezi çalışanı olarak görev yapan üyemizin 18/02/2022 tarihinde iş bırakma eylemine katılımı nedenli puan kesintisi cezası işlemine karşı açtığımız davada işlemin iptaline karar verildi. İdare tarafından yapılan istinaf başvurusu Bölge İdare Mahkemesince reddedilerek işlemin hukuka aykırılığı KESİN olarak tespit edildi.

Karar için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]