İstanbul Şişli Şubemiz bugün Okmeydanı Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi önünde sağlıkta şiddete karşı açıklama gerçekleştirdi. Şubemiz ayrıca sosyal medyada yayınlanan “Doktorları Dövüyoruz” video röportajı ile ilgili de şube avukatımız aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Açıklamada ilk sözü alan İstanbul Şişli Şube Eş Başkanımız Abuzer Aslan şöyle konuştu: “Değerli basın emekçileri ve sevgili mesai arkadaşlarım bugün maalesef güzel bir şey için bir araya gelmedik. Biliyorsunuz Samsun’da çekilerek sosyal medyada bir video paylaşıldı. “Eskilerden kuyruklarda çok çektik. Çok şey değişti. Artık biz doktorları dövüyoruz. O kadar dövüyoruz” diyen kadın hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu açıklamak ve sağlıkta şiddeti protesto etmek için bir araya geldik. İktidarın dili değişmediği sürece sağlıkta şiddet olayları artacaktır. Sağlıkta dönüşüm adı altında kışkırtılan sağlık talebi,
değersizleştirilen mesleklerimiz, yöneticilerin “giderlerse gitsinler” gibi hürmetsiz yaklaşımları, yaratılan sömürü düzeni, köle gibi gösterilen sağlık emekçileri, hastanelerin fabrikalara dönüştüğü, hastaların müşteri olarak görüldüğü ve sağlık sistemine dair yaşanılan tüm olumsuzlukların ve sağlıkta şiddetin özeti bu video. Halkın sanal kuyruklara mahkum edildiği, halka da sağlık emekçilerine de yaramayan bu sistemi değiştirecek ve yerine yenisini inşa etmek için mücadelemiz devam edecek. Pandemide “yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” diyerek yaşamı savunduk, depremde “yaralarımızı birlikte saralım” diyerek dayanışmayı örgütledik. Baskılara, sürgünlere, mobbinge, hukuksuzluğa ve güvencesizliğe karşı mücadeleyi büyütenler, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı için mücadele yürütenler, halkın sağlık hakkı savunan, kamusal alanda liyakat demekten asla vazgeçmeyen, sağlık hizmeti üretenlerin yönetimlerde söz sahibi olmasını savunan, iş barışını, ekip anlayışını bozan tüm yaklaşımlara ve düzenlemelere sözünü esirgemeyen,
tüm bunlara karşı çıkan ve mücadele eden sendikamız Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak elbette böyle densiz bir video karşısında sessiz kalmayacağız. Suç duyurusunda bulunuyoruz. Sağlıkta şiddet sona erinceye kadar mücadeleye devam diyoruz.”

Aslan’ın ardından şubemiz adına açıklamayı yapan İş Yeri Temsilcimiz Tülin Çelik ise şöyle konuştu: “Şu an biz doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz” dedi bir vatandaş geçenlerde. 20 yılı aşkın süredir bu iktidarın uyguladığı, dayattığı sağlık politikaları sonucu oluşan durumun en can yakıcı göstergesi ir bu cümleler. Ne yazık ki bunları sarf eden vatandaşın eğitim durumu, siyasi görüşü değildir nezdimizde söz konusu olan. Kışkırtılmış sağlık beklentisi ile yurttaşı sadece oy gözüyle görerek en temel haklardan biri olan sağlığı da rant kapısına çevirmeye çalışan, performans baskısıyla sağlık çalışanlarını inim inim inleterek beş dakikada muayenelerle, şaşaalı şehir hastaneleri ile göz boyamaya uğraşan, sağlığı” niteliğe değil niceliğe” indirgeyen sağlıksızlık halinin vücut bulmuş durumudur bu sözler. Gerek pandemide gerek her zaman ekonomik, özlük hak kayıplarına rağmen işini layığıyla yapmaya çalışan bunca sağlıkçının hak ettiği muamele bu olmamalıdır. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı “yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil fiziksel, sosyal ve ruhsal refah durumu tam iyilik halidir” diye tanımlar. Yani kişisel değil toplumsal bir olgudur. Sağlık hizmeti denince sadece tedavi edici değil koruyucu, iyileştirici, rehabilite edici sağlık politikalarının birlikte uygulanmadığı, çevre +iklim+ beslenme, ekonomi dahil planlama ve sunumunun yetersiz olduğu durumlarda işte bu tarz görüntülerle de sıklıkla karşılaşırız maalesef. Sadece sağlıkta değil eğitim, hukuk, barınma, gıda alanlarında da eşit, adaletli, liyakatli bir hizmeti örgütleyememiş olan devlet ve iktidar bileşenlerinin halktaki yansımasının sağlıkta şiddete dönüşmemesi için işte bu doktor dövüyoruz” zihniyetinin ortadan kaldırılması gereklidir. Bunun için biz sağlıkçılar olarak tüm olumsuz koşullara rağmen, toplum olarak ‘sağlık’ halinin bütüncül oluşacağı günleri görene kadar bu zihniyetle mücadeleye, işimizi layığıyla yapmaya devam edeceğiz. Gördüğümüz, yaşadığımız tüm haksız uygulamalara, beyanlara itirazımızı, önerilerimizi, örgütlü gücümüzle SES’imiz ses çıkararak devam edeceğiz. Ta ki şiddetten arınmış, eşit, parasız, nitelikli sağlık hizmeti hem hizmeti veren hem alanlar için her yerde uygulanıncaya kadar.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]