Bu ülkenin emekçilerinin soğanı dahi tane ile satın aldığı günlerden geçiyoruz. Sağlık emekçileri yoksulluk sınırının altında bir ücretle kıt kanaat geçinmeye, enflasyonun altında ezilmemeye çalışırken daha çok çalışmak, daha fazla nöbet tutmak zorunda kalıyor. Sağlık emekçileri yetersiz sayıda sağlık emekçisi ile sağlık sistemin yarattığı hasta yükünü kaldırmaya çalışırken her türlü riske de maruz kalmaktadır.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan sağlık emekçilerinin kira, ulaşım, mutfak, eğitim gibi harcamalar için artık ücretleri yetmemektedir. İnsanca yaşama koşullarından giderek uzaklaşan bir yaşam sürdürmektedirler. Tükenmişlik, depresyon ve sonrasında da intihar eden sağlık emekçilerinin sayısında ki artışların bu yoksullaşma ile bağlantılı olduğu da bilinmektedir.

Bugünlerde ülkemizin birçok yerinde sağlık emekçileri bir bekleyiş içerisindeler. Neyi mi bekliyorlar? Nöbet ücretlerinin yatırılmasını bekliyor sağlık emekçileri. Neden bekliyorlar? Cevap bazen verilmiyor. Bazı yerlerde de para yok diye söyleniyor. Sağlık Bakanlığına soruyoruz? “Şehir Hastaneleri patronlarının kira ve hizmet bedeli ödemelerini geciktiriyor musunuz?”  Elbette ki geciktirmiyorsunuz. Biliyoruz ki sağlık bütçesi şehir hastanesi patronlarına akıtılıyor.

Kamusal sağlık hizmeti yürüten bizler döner sermaye, teşvik, performans adı altında ödenen emekliliğe yansımayan bu ücretlendirme sistemine işte bu yüzden karşıyız. Ücretin adil dağıtılmadığı bir sistemde emeğimizin karşılığını almak için dahi mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz. Sağlık hizmetini 7/24 her koşulda nöbet usulüyle sürdüren sağlık emekçilerinin nöbet parasını dahi ödemekte zorlanan bir sağlık sistemini yaratan ve bu sistemle övünenlere çağrımızdır “ emeğimizin hakkını derhal ödeyiniz”. Pandemide, depremde yeterince yordunuz, tükettiniz, ölmemize sebep oldunuz, ölümlerimizi izlediniz ve artık sabır taşımızı çatlattınız.

Sağlık Bakanlığı yöneticilerine alın terimizin, emeğimizin karşılığı olan her türlü ücreti zamanında yatırmak zorunda olduğunuzu hatırlatır, nöbet ücretlerimizin derhal yatırılmaması halinde sendika olarak gereğini yapacağımızı bildiririz. 03.05.2023

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]