Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili 7433 Sayılı Kanun 26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sendikamız 16 Ocak 2023 günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerine katılarak görüşlerimizi ifade etmiş, daha önce güvenceli istihdam ile ilgili hazırlamış olduğumuz “4/B Nedir, 3+1 Nedir, Diğer İstihdam Biçimleri Nelerdir, 4/A’dan Farkı Nedir, Ne yapmalıyız?” başlıklı broşürü komisyon üyelerine vermiştir.

Meclise sunduğumuz raporumuz için tıklayınız

Temel talebimiz olan kadrolu güvenceli istihdamın tüm çalışanları kapsaması ve bundan sonra kamu da işe alımlarda sözleşmeli istihdam modelinin uygulanamaması için mücadelemize devam edeceğiz. Kadroya geçirilen çalışanların özlük haklarının kaybolmaması için de çabalarımız devam edecektir.

Bunları belirttikten sonra mevcut yapılan düzenlemeye ilişkin olarak ta çalışanların aşağıdaki değerlendirmemizi dikkate alarak gerekli işlemleri takip etmeleri gereklidir.

Kanuna göre kadroya geçme talebinde bulunacakların kanunun yayımlandığı 26 Ocak 2023 tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Arkadaşlarımızın süre sorunu yaşamamaları için 30’uncu günü beklemeden bir an önce ekteki örnek dilekçeleri kullanarak başvuru yapmalarında fayda bulunmaktadır.

7433 sayılı kanuna göre hizmet kolumuzda çalışanlardan

1-        657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar,

2-        663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında KHK’nın 45/A maddesine göre 3+1 sözleşmeli çalışanlar,

3-        657 sayılı kanunun 86.maddesine göre açıktan vekil ebe veya hemşire olarak çalışanlar,

4-        5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3.maddesinin 2.fıkrasının son cümlesi kapsamında sözleşme ile çalışanlar,

5-        4924 sayılı kanuna göre kadrolu olmadan sözleşme ile çalışanlar

Ekteki dilekçe ile bir an önce başvuru yapmalıdırlar:  dilekçe

Vekil ebe/hemşireler için örnek dilekçe: Vekil ebe hemşireler için örnek dilekçe

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]