Antalya Şubemiz, Antalya Tabip Odası, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği ve Antalya Dayanışma Akademisi, 677 sayılı KHK ile ihraç edilen üyemiz Hafize Öztürk Türkmen’in mahkeme kararıyla görevine iade edilmesi nedeniyle bugün Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde açıklama gerçekleştirdi.

Burada ilk konuşmayı yapan Barış Akademisyeni Erdal Gilgil “Sevgili Hafize Hocam üniversitenize hoş geldiniz. 30 yılı aşkın süre boyunca öğrendiğiniz, öğrettiğiniz, bilime katkı sunduğunuz, çok sayıda öğrenci ve asistan yetiştirdiğiniz akademik hayatınızın bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Daha önceki akademik hayatınızda özellikle geçmişteki kadın hekimlerin ilgi alanınız olduğunu biliyorum. Öğrencilerinize anlattığınız kadın hekim Agnodike ve kadın akademisyen Hypatia’nın kaderini siz de paylaştınız, siz de onlar gibi kovuşturmalara uğradınız, bu sizin için gurur verici, ancak sizleri suçlayan ve işten çıkarılmanıza sebep olanlar için ne de utanç verici. Biz de sizinle gurur duyuyoruz” dedi.

Gilgin’in ardından söz alan Antalya Şube Eş Başkanımız Şükran İçöz ise şöyle konuştu: “OHAL-KHK rejiminin en koyu dönemlerini yaşadık. Yüz binlerce kamu emekçisi haksız ve hukuksuz şekilde OHAL KHK’leriyle bir günde işinden edildi. İşten atılmakta kalmadık, gözaltına alındık, tutuklandık, istifa etmeye zorlandık, emekli olmaya zorlandık, disiplin soruşturmaları geçirdik, ceza davaları geçirdik. En temel haklarımız engellendi. Bugün hala süreklileştirilmiş OHAL koşullarında yaşıyoruz. “Sosyal ölü” olmamak için çok uğraştık. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu, hepsini sevgi ve saygıyla anıyorum. KHK zulmü ile bize yaşatılanlara rağmen teslim olmadık, hem fiili meşru mücadelemizi ve hem de hukuk mücadelemizi sürdürdük ve sürdürüyoruz. Son arkadaşımız görevine dönene kadar da sürdürmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. KHK’ler gidecek biz kalacağız. KHK zulmüne rağmen boyun eğmeyen, mücadeleden vazgeçmeyen ve mücadeleyi kazanan Akdeniz Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hafize Öztürk Türkmen hocamıza yeniden aramıza, okulunuza hoş geldiniz diyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]