Samandağ Halkı Sağlık Hakkına ve Sağlık Emekçilerine Sahip Çıktı! Sağlık Emekçilerinin Samandağ Devlet Hastanesinde Yaşadığı Sorunlara Dikkat Çeken Hatay Şubemiz: Halkın Sağlık Hakkına Erişimi Engellenemez ve Nitelikli Sağlık Hizmeti Çalışan Sağlığından Ayrı Düşünülemez

Facebook
Twitter
WhatsApp

Hatay Şubemiz öncülüğünde Samandağ Devlet Hastanesi sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunların sunulan sağlık hizmetine etkilerine dair halkın da katılımıyla açıklama yapıldı.

Bugün hastane önünde yapılan eylemde depremde hayatını kaybeden sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için yapılan saygı duruşunun ardından açıklamayı yapan Hatay Şube Eş Başkanımız Meryem Avcı şöyle konuştu: “Samandağ Devlet hastanesi 6 ve 20 Şubat depremlerinden sonra ayakta kalan ve içinde hizmet verilmeye devam edilebilen merkeze en yakın (30 km mesafede) hastanedir. Bu nedenle Samandağ’daki ve yakın ilçelerdeki hastaların acil müdahalesi ve mümkün olan tedavilerinde altı aylık süreç içerisinde yoğun olarak hizmet vermiştir. Merkezdeki diğer hastanelerin depremden zarar görmesi nedeniyle hastane B sınıfı statüsüne yükseltilmiş ve daha nitelikli bir hastane haline getirilmesi planlanmıştır. Ancak hastanenin koşulları hala B sınıfını karşılamaktan uzaktır. Hastanede radyoloji bölümünde eksiklikler devam etmekte, ikinci basamak yoğun bakım ünitesi bulunmamakta, laboratuvarda çoğu tahlil çalışılmamakta, endoskopi yapılamamaktadır. Ameliyathanede tıbbi cihaz ve malzeme eksiklikleri, sterilizasyon eksikliği ve havalandırma sorunları nedeniyle bazal elektif cerrahi işlemler hariç ameliyat yapılmamaktadır. Acil durumlardaki doğumlar hariç doğum bile yaptırılamamaktadır. Geçen ay hastanede yapılan toplam doğum sayısı 6’dır. Doğumun nerede yapılacağına ilişkin belirsizlik kadınlar açısından bakıldığında gebelik süresince stres altında olan kadınların kendilerini güvende hissetmelerini zorlaştırmakta ve korkularını arttırmaktadır. Bunun yanı sıra hastanede göz muayenesi için gerekli ve yeterli cihaz bulunmamakta, hekimler uzmanlıklarının imkan verdiği muayene ve tedavilerin çoğunu yapamamaktadır. B sınıfı statüsünde olan bu hastanede sadece basit poliklinik hizmeti verilebilmekte, acil ve özellikli bazı konularda gerekli müdahale yapılamamakta ve sağlık emekçileri çaresizlik içinde hastalara müdahale edemeden sevklerle uğraşmaktadır. Bütün bu sorunlar Samandağ halkının nitelikli sağlık hizmeti alma hakkının gaspıdır. Samandağ halkı hizmet alabilmek için kilometrelerce uzaktaki ilçelere gitmeye zorlanmaktadır. Yaşanan afet sonrası halkın en temel hakkı olan sağlık hakkının ulaşılabilir ve nitelikli olması gerekmektedir. Bütün bu eksiklikler ve sorunlar içerisinde sağlık emekçileri depremin ilk günlerinden itibaren hastaneye gelip insanlarımızı hayatta tutmak ve yaralarımızı sarmak için canla başla çalıştılar. Acıktık, yorulduk demeden bütün korkularına, yakınlarıyla ilgili endişelerine rağmen sağlık hizmeti sundular. Acil durumda hızla görev başına gelen sağlık emekçilerinin daha sonra kendi hayatlarını düzene koymaları, kendileri ve aileleriyle yaralarını sarmaları ve güvenli koşullarda barınmaları için gereken destek onlardan esirgendi. Esnek mesaide sınırlı süre çalışan sağlık emekçileri Haziran’ın başından beri tam zamanlı çalıştırılıyor. Ancak bu noktada da adam kayırma ve torpil devreye giriyor. Bazı çalışanlar koşullarına bakılmaksızın tam zamanlı işe çağrılırken bazıları işe hiç gelmedikleri halde, gelmemelerine göz yumuluyor. Hastane çalışanları da depremzede, onların da bir yaşamları aileleri var, kaybettikleri yakınları var. Onların da korkuları, gelecek kaygıları var, İyileşmeye ihtiyacı var. Ama Samandağ Devlet Hastanesi yönetimi bunu görmezden geliyor. Hem bakanlık ve hem de hastane yönetimi sağlık emekçilerinin sorunlarını hızla çözüp onların sağlık hizmeti vermeye odaklanmasını sağlayamadı. Bugün geçen beş ayın ardından pek çok arkadaşımız çadırda, konteynerde kalıyor, dar alanlarda aileleriyle barınmaya çalışıyor. Eşleri, çocukları, yaşlıları, engellileri için güvenli barınma alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Sağlık emekçilerinin barınma sorunları sağlıklı bir şekilde çözülmeden, ilçemizde çocuklar, yaşlılar ve engellilerin hizmet alabilecekleri kurumlar faaliyete geçmeden sağlık emekçilerinin tam zamanlı mesai yapması beklenmemelidir. Tüm bunların yanında hastane yönetimi bu zor koşullarda hizmet vermeye çalışan sağlık emekçilerini takdir etmek yerine  bağırma, kaba davranma, baskı uygulama, keyfi görevlendirmelerle yıldırıyor. Son olarak sendika işyeri temsilcimiz yıllardır görev yaptığı, kendisinin kurduğu ve birçok anne ve bebeğe nitelikli hizmet verdiği biriminden hukuksuz bir biçimde alındı. Sendikalar kanunda da belirtilen idarecilerin tüm sendikalara eşit mesafede durması ve sendikal faaliyetlerin engellenmemesi yükümlülüğü Samandağ Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yok sayıldı. Samandağ Devlet Hastanesi çalışanları gerek çalışma koşullarından gerekse yönetimin baskısı, keyfi tutumu, çalışanların sorunlarına duyarsız kalması nedeniyle çalışma şevkini yitirerek başka kurumlara görevlendirme ve tayin istediler. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak hem halkın sağlık hakkı için hem de emekçilerin çalışma koşulları için taleplerimizi dile getirmekten geri durmayacağız.

Talep ve Önerilerimiz:

-Hastane uzmanlık branşları bakımından güçlendirilmeli ( Kardiyoloji, Nöroloji gibi) ilçe ve yakın çevreye yeterli hale getirilmelidir.

-Laboratuvarın tam kapasite çalışabilecek hale getirilmesi için cihazlardaki sorunlar giderilmeli ve elektrik kesintilerinin yarattığı sorunların önüne geçilmelidir.

-Hastanenin tıbbi cihaz eksikleri giderilmelidir.

-Ameliyathanenin sterilizasyon ve havalandırma koşulları iyileştirilmelidir.

– Hastanenin günlük sarf malzeme eksikleri giderilmeli, hastanenin gerekli temizlik ve hijyeni sağlanmalıdır.

-Haksızlık algısının ortadan kalkması için çalışma planları açık, şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır.

– Kaba ve saygısız davranışlara, keyfi uygulamalara, baskı ve tehdit yoluyla sindirmelere son verilmelidir.

-Samandağ Devlet Hastanesinde hizmet veren sağlık emekçilerine de esnek mesainin uygulanmalıdır.

-Sağlık emekçilerinin barınma koşullarının iyileştirilmeli, klima, çamaşır makinesi, sıcak su imkanı gibi temel İhtiyaçlar karşılanmalıdır.

-Sağlık emekçilerine verilen yemeklerin çeşit ve miktarı yeterli hale getirilmelidir.

– Hem halkımızın hem de sağlık emekçilerinin hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak önlemler alınmalıdır.

-Sorunların çözümü ve çalışmaların planlaması süreçlerine sağlık emekçileri dahil edilmelidir.

-Önemle belirtmek isteriz depremzede sağlık emekçileri henüz tam zamanlı çalışacak durumda değildir, buradaki emekçilerin esnek çalışması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Son olarak diyoruz ki sağlık hizmeti değersizleştirilemez. Halkın sağlık hakkına erişimi engellenemez ve nitelikli sağlık hizmeti çalışan sağlığından ayrı düşünülemez.”

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]