Muğla’da hemşire olarak görev yapan üyemizin icap nöbet ücretlerinin ödenme talebinin kabul edilmemesi üzerine karşı açtığımız davada Muğla İdare Mahkemesince işlem hukuka aykırı bulunarak iptal karar verildi.

Karar için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]