Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yaşanan sorunlar ve İl Müdürü Ali Ekber Yurt’un üyelerimize yönelik baskılarına karşı bugün genel merkezimizde basın toplantısı düzenledik.

Basın toplantısına KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun, Eğitim-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, Eğitim-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Ramazan Gürbüz, Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri Yılmaz Yardımcı, Tüm Bel-Sen Genel Mali Sekreteri Zeynep Sarıkaya Altun, Tüm Bel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen, Tüm Bel-Sen Merkez Kadın Sekreteri Nazife Bayrak Tosu, Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Serap Baysal, Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan BES Genel Sekreteri Aziz Özkan ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit katıldı.

Merkez Yönetim Kurulumuz adına açıklama yapan Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım şöyle konuştu: “Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin karşılaştıkları zorluklar karşısında emeğin örgütlü mücadelesini yürütmeye çalışırken, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin SES’i olmaya özen gösterdik. Bugün de burada bir yıla yakındır Dersim aile ve sosyal hizmet il müdürlüğünde üyelerimize yönelik yaşanılan haksız hukuksuz uygulama için bir basın açıklaması için bir aradayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda meslek kurallarını, etiğini, insan hak ve onurunu korumaya çalışan sosyal hizmet emekçilerinin payına baskı ve sürgün düşmektedir. Bu açıklamayı yapmamıza neden olan konu da sosyal hizmet emekçilerinin çalıştıkları kurum ve kuruluşlarında yaşadıkları sorunların artık katlanamaz bir hal alması nedeniyle sorunun muhataplarıyla giderilmesi noktasındaki çabalarımız karşısında bakanlık suskun kalmış, randevu taleplerimize cevap verilmemiştir. Şubemiz Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde İl Müdürü Ali Ekber Yurt’un, il müdür yardımcılarının ve kurum idarecilerinin çalışanlara yönelik baskı, mobbing ve sürgünler sebebiyle bir basın açıklaması gerçekleştirmiş. Bu açıklamadan iki gün sonra yani 23.12.2022 tarihinde basın açıklamasına katılan 2 psikolog 1 çocuk eğiticisi 3 kadın ve 1 engelli kadrosu ile atanan veri hazırlamacı toplam 4 sosyal hizmet emekçisi Pertek ilçesine, Şube sekreterimiz ise Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sürgün edildiler. Son yıllarda tüm kurumlarında liyakatsiz yöneticilerin haksız, hukuksuz ve kural tanımaz uygulamalarında sıklıkla “ihtiyaca binaen ve takdir hakkı” gerekçelerine sığındıklarını, idarenin takdir hakkını suistimal ettiklerini biliyoruz. Sendikamız sürgün amacıyla yapılan görevlendirmelere itiraz etmiş ve yürütmenin durdurulması için dava açmış, Durumu Bakanlık personel genel müdürlüğüne ileterek durum hakkında inceleme yapılmasını ve sürgünlerin geri alınmasını talep etmiştir. Haksızlıkların son bulması için gösterilen bu çabalar sırasında üyelerimize yönelik baskının dozu da arttırılmıştır. Şube Sekreterimiz Duygu Kurban kurumda İl Müdürü tarafından kişiliğine ve sendikamıza yönelik hakaret ve tehditlere maruz kalmış,  Ali Ekber Yurt hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve idari soruşturma açılması istenmişken, Valilik tarafından adeta arka çıkılmış, başarı belgesi ile ödüllendirilmiş ve bu zamana kadar hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma açılmamıştır. Hukuksal mücadelemiz sonucu üyelerimiz hakkında ‘’yürütmenin durdurulması kararı” verilmiştir. Tüm bunlar yaşanırken Ali Ekber Yurt, sosyal hizmet emekçilerini tehdit ve sürgün etmeye devam edebilmek için, Erzincan yakınında bulunan Pülümür ilçesine ilçe kaymakamlığından talep ettiği sadece üç odayla sosyal hizmet merkezi onayını 13.04.2023 tarihinde Bakanlık tarafından almış, Akabinde İl Müdürü Ali Ekber Yurt tarafından davayı kazanan üyelerimiz bu sefer hukuksuz bir şekilde Pülümür ilçesine sürgün edilmiştir. Pülümür ilçesine sürgün edilen sosyal hizmet çalışanı beş üyemiz hakkında da Erzincan İdare Mahkemesi tarafından 18.10.2023 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Adli makamlarca verilen kararlar gösteriyor ki, Ali Ekber Yurt sendikalı arkadaşlarımızı haklarını aramaları gerekçeleriyle cezalandırmaya, hiçbir hizmet önceliği ve hakkaniyet gözetmeden üyelerimize baskı ve mobbing uygulamaya devam etmektedir. Tunceli Aile ve Sosyal hizmet il Müdürü uyguladığı bu haksız ve hukuksuzluğa bir yenisini daha eklemiştir. Arkadaşlarımızın yürütmeyi durdurma kararın açıklandığı 26.10.2023 tarihinden bir gün sonra, Pülümür ilçesinde görev yapan üyelerimiz İl Müdürlüğünden geçici olarak Pülümür Sosyal Hizmet Merkezine tahsis edilen kurum aracı ile mesai bitiminde merkeze dönmek üzere yola çıkmışlardır. İl Müdürü Ali Ekber Yurt tarafından Pülümür Tunceli Karayolunda makam aracı ile üyelerimiz kurum aracındayken güvenlikleri riske atılarak ve yolları kesilerek hakarete ve kötü muameleye maruz bırakılmışlardır. İl Müdürü yolunu kestiği kurum aracında bulunan çalışanların yanına gelerek “ben sizin kurum aracına binmenizi yasakladım, böyle ahlaksızlık, terbiyesizlik olmaz” diyerek üyelerimize hakaretler savurmuştur. Haksız yere Pülümür ilçesine atamaları yapılan sosyal hizmet çalışanları il müdürü tarafından ilçeye ulaşım koşulları sebebiyle maddi ve manevi olarak mağdur edilmektedir. Pülümür Sosyal Hizmet Merkezi için hali hazırda Merkez’e gidiş geliş yapan kurum aracının, kurum çalışanları tarafından kullanılması nedeniyle il müdürünün çalışanlarına yönelik saldırganca davranışlarda bulunması kabul edilemez. Sürgün edilen Pülümür Sosyal Hizmet Merkezi çalışanlarının, mesai bitiminde merkeze boş gidecek olan kurum aracına binmelerine izin verilmemesi ve engellenmesi emekçilere mağduriyet yaratmak için yapılan bir cezalandırmadır. İl Müdürünün giderek artan ve şiddet içeren tutumlarına yönelik araçta bulunan kurum çalışanı dört üyemiz il müdürünün yollarını kesmesi karşısında Nazımiye Jandarma Karakoluna suç duyurusunda bulunmuş, iki üyemiz ise il müdürünün hakaret ve aşağılamalarına karşı 6284 sayılı kanuna istinaden önleyici tedbir talebinde bulunmuşlardır. Mahkeme kararları ile haksız ve hukuksuz uygulamalarda bulunan Aile ve Sosyal hizmetler il müdürü Ali Ekber Yurt’a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve Tunceli Valiliği’nin herhangi bir müdahalesinin olmaması bizi düşündürmektedir. Sosyal hizmet emekçilerine reva görülen, tehdit, mobbing ve sürgün politikalarını benimseyen liyakatsiz, il müdürünün bunca hukuksuzluğa rağmen o koltukta oturmasını bizler kabul etmiyoruz. Üyelerimize yapılan bu kötü muamelenin ve tutumların yasal süreçlerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Liyakatsiz idareciler er geç gidecek ve bizler haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı ses olup sendikal dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Yıldırım’ın ardından söz alan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ise “Bozuk düzende sağlam çark olmaz. Hukuka yapılan darbe, tek adam rejiminin tesis etmeye çalıştığı düzen, tablonun kendisi budur. Muhaliflerin bütününe yönelik saldırılarda da bunu görmek mümkün. AKP iktidarı açıkça hukuk ve demokrasi yoktur diyor. Dersim’de SES üyesi arkadaşlarımıza yönelik baskılar da bu zihniyetin uzantısı. AKP’nin kamusal hizmetlerin tasfiyesi, liyakatsiz atamalar, mülakatla atamalar ve arşiv güvenlik soruşturmalarıyla kamusal hizmeti dizayn ettiğini görmek mümkün. Tüm bunlara karşı emek ve demokrasi güçleriyle birlikte mücadeleyi büyütmemiz lazım. SES’li arkadaşlarımıza yönelik baskıların bir an önce son bulmasını istiyoruz. İl müdürü ve bakana sesleniyoruz; hukuksuzluktan vazgeçin, sendikal haklarımıza yönelik saldırıya son verin” diye konuştu.

HEDEP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de yaptığı açıklamada “KESK’in yıllardır yürüttüğü mücadeleyi biliyoruz, KESK’lilerin temel hak ve özgürlükleri için ödedikleri bedeller hafızamızda. Saraya karşı, AKP-MHP faşizmine karşı mücadeleyi büyütmemiz lazım. AKP yeni bir toplumsal düzen kurmak istiyor. Bunun için de kendine itiraz edeni tasfiye etmek istiyor. AKP yaptıklarını yargı darbesiyle yeni bir aşamaya getirdi. Hukuksuzluk, kanun tanımama, temel hak ve özgürlükleri saygı duymama aklı her yere sirayet ediyor, biz sarayın kullarıyız diyorlar. Sarayın kullarına karşı mücadele en temel görevdir. Dersim’de SES üyelerinin yaşadıkları sorunlar artık gündemimizdedir, soru önergesi vereceğiz, Meclis’te dile getireceğiz ve sürecin takipçisi olacağız. Koyu bir karanlığı bütün ülkeye yaymak istiyorlar. Biz de dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleye devam edeceğiz. Darbeci zihniyetle karşı direneceğiz” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında son sözü alan Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Serap Baysal ise “Bütün iş kollarında sürgün ve baskı uygulamalarına maruz kalıyoruz. Haksızlıklara karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]