Çocuk Bakımı Nedeniyle Yarı Zamanlı Çalışma Talebi Reddedilen Üyemiz Adına Açtığımız Davada Verilen Lehe Karar Kesinleşti

Facebook
Twitter
WhatsApp

Samsun’da Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan üyemizin çocuklarının bakımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi gereğince yarı zamanlı çalışma talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığımız davada Samsun 2. İdare Mahkemesi işlemin yürütmesinin durdurulması kararının ardından işlemin iptaline karar vermişti.

Samsun Valiliği tarafından karara karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine ise Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi 18.09.2023 tarihli 2023/855 Esas, 2023/965 Karar sayılı kararıyla davalı idarenin istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verdi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]