AYM’nin İptal Kararı Üzerine Kocaeli Şube Eş Başkanımız Nilay Etiler’in Sendika Yöneticiliğinin Sonlandırılması Talebiyle Açılan Davanın Duruşması Yarın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinde Görülecek. Davamızın Takipçisiyiz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

OHAL sürecinde sendikal haklara yönelik müdahalelerin en yaygın biçimi kamu görevinden ihraçlar olmuştu. Sendikal hak kullanımına yönelik müdahaleler; kamu görevinden ihraç edilen üyelerimizin sendika kurullarında yer alması nedeniyle yaptırımlara tabi tutulması, yönetim kurulu üyeliklerinin iptaline ilişkin açılan davalarla devam etti.

Anayasa Mahkemesi, 16.03.2023 tarihli 2020/10035 Bireysel Başvuru numaralı kararında Kocaeli Şube Eş Başkanı seçilen ve sendika üyeliğinin sona erdiğine karar verilen üyemiz Nilay Etiler yönünden Anayasanın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin sendika hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması amacıyla Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi kararı üzerine dava Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinde yarın (20.06.2023) saat 11.00’da görülecek.

Davamızın takipçisiyiz. OHAL hukuksuzluğu tam yedi yıldır devam ediyor. OHAL hukuksuzluğuna karşı çalışma hakkımızı, sendikal haklarımızı, emeği ve demokrasiyi savunmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki sendikal mücadelemiz kazanacak. KHK’ler gidecek, biz geleceğiz.

Sürece Dair Kısa Bilgilendirme:

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attığı için OHAL KHK’siyle ihraç edilen üyemiz Nihal Etiler sendikamız Kocaeli Şubesinin 19.02.2017 tarihinde yapılan genel kurulunda Şube Eş Başkanlığına seçildi.

Seçimin üzerinden bir yıl geçtikten sonra Kocaeli Valiliği Nilay Etiler’in KHK ile görevine son verildiğinden sendika şubesinde görevlendirilemeyeceği belirterek yerine yedek yönetim kurulu üyesinin getirilmesi istemişti.

Sendikal haklara müdahale niteliğindeki bu talebin Sendikamızca kabul edilmemesi üzerine Valilik, 4688 sayılı yasanın açık hükmüne rağmen Nilay Etiler’in yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğinin tespiti için İş Mahkemesinde dava açmıştı.

Kocaeli 4. İş Mahkemesi davanın reddine karar vermiş ancak Valiliğin istinaf başvurusu üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ilk derece Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına ve davanın kabulü ile Nilay Etiler’in SES Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona erdiğinin tespitine karar vermiş, Yargıtay’ın kararı onanması üzerine Anayasa Mahkemesine Sendikamız ve üyemiz adına bireysel başvuruda bulunulmuştu.

Anayasa Mahkemesi 16.03.2023 tarihli 2020/10035 Bireysel Başvuru numaralı kararında Kocaeli Şube Eş Başkanı seçilen ve sendika üyeliğinin sona erdiğine karar verilen üyemiz Nilay Etiler yönünden Anayasanın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin sendika hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması amacıyla Sakarya Bölge Adliye Mahkemesin gönderilmesine karar verdi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]