İş Bırakma Eylemi Nedeniyle Verilen Puan Kesintisi Cezası İstinaf Mahkemesince Kesin Olarak İptal Edildi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Eskişehir’de aile hekimi olarak görev yapan üyemizin 17-18 Şubat 2022 tarihinde iş bırakma eylemine katılımı nedenli puan kesintisi cezası işlemine karşı açtığımız davada Bölge İdare Mahkemesince işlem hukuka aykırı bulunarak kesin olarak iptal karar verildi.

Karar için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]