Eskişehir Şubemiz “Tıp fakültesi emekçileri haklarını istiyor” açıklamasında bulundu.

Şube yönetim kurulu adına açıklama yapan Eskişehir Şube Eş Başkanımız Umut Özge Yılmaz şöyle konuştu: “Son bir haftadır şehrimizdeki hastanelerinin önünde basın açıklamaları yaparak taleplerimizi dile getiriyoruz. Bugün sırada Tıp Fakültesi var. Tıp Fakültesi Hastanesi gerek çalışan sayısı açısından, gerekse kurumsal yapı bakımından diğer kurumlardan daha farklı. Çalışanların birçok sorunu ortak olmasına rağmen tıp fakültesinde ilave sorunlar da mevcut. Her zaman söylediğimiz gibi yaşanan devasa yıkımlar ve patronlardan yana uygulanan ekonomik politikalar sonucu emekçiler adeta açlığa mahkûm edilmiştir. Çalışanların neredeyse tamamı yoksulluk sınırı altında ücretler almaktadır. Alınan maaşların çok düşük olmasına rağmen her gün temel tüketim maddelerine yeni zamlar gelmekte, pahalılık ve yoksullaşma artarak devam etmekte, enflasyon eşi benzeri görülmedik ölçüde artmakta. (Türk-İş in yaptığı araştırmalara göre, Mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira, yoksulluk sınırı ise 31 bin 241 lira olarak açıklandı.)  Ev kiraları kontrolsüz bir şekilde artmaya devam ederken artık barınma sorunu çok can yakıcı bir hale gelmiştir. Özellikle yeni göreve başlayan ve tayin gelen emekçiler için devasa bir yük getirmektedir. Yine sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşmak, ulaşım, ısınma, sağlık, eğitim gibi en temel ihtiyaçların olağanüstü zamlanması hayatı çekilmez kılmaktadır. Bunların yanı sıra tıp fakültesi hastanesinde son günlerde büyük bir karmaşa yaşanmakta, Hastanede yaşananlar sürekli yerel basının dilinde dolaşmaktadır. Yönetimin liyakatsizliği, beceriksizlik, yandaşlık, sözde yetkili sendikanın her şeye müdahalesi ve çeşitli klikler arasındaki çatışmalar hastaneye ve çalışanlara zarar vermektedir. Önümüzdeki günlerde ülkemizin kaderini değiştirecek bir seçim olacak. Bu kadar ağır koşullarda çalışan Tıp Fakültesi emekçileri kendilerine hayatı zindan edenleri unutmayacaktır.

TEMEL TALEPLERİMİZ

 1. Son günlerde artan hayat pahalılığı karşısında çalışanlara derhal ek zam verilmelidir
 2. Tıp fakültesi çalışanları bir ayda dört ücret almakta, emekliliğe yansımamaktadır. Tek bordro da, SGK kesintisi olan ücret almalıdır.
 3. Tüm çalışanlar kadrolu güvenceli insanca çalışma koşulları altında çalışmalıdır. Bu kurumda memur, 4b, 4d, geçici işçiler, taşeron çalışan bulunmakta olup, aynı işi yapmakta, farklı ücretler almaktadır. Tüm çalışanlar kadrolu memur olmalıdır.
 4. İş yerlerinde liyakat esas alınmalı her türlü kayırmacılığa mobbinge angaryaya son verilmelidir.
 5. Yıpranma payı yeniden düzenlenerek geçmiş çalışma dönemleri de kapsam altına alınmalıdır.
 6. Sendikal örgütlenme üzerindeki baskılar ayrımcı yaklaşımlar son bulmalıdır.
 7. Tüm çalışanlar için işyerlerinde sağlıklı koşullar sağlanmalıdır. iş yerlerinde çalışanların dinlenmesi ve temel ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılayabilmesi için dinlenme odaları, hijyenik banyo ve tuvaletler olmalıdır. Çalışanlar kendi kurumlarında ücretsiz olarak muayene edilebilmeli ve her birimde öncelik sağlanmalıdır. Birçok kurumda çalışanlar yok sayılmaktadır. Bu eksiklikler tüm kurumlarda düzeltilmelidir.
 8. Tıp fakültesi hastanelerinde personel eksikliği giderilmelidir.
 9. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çocukları için ücretsiz kreşler açılmalı yaygınlaştırılmalıdır.
 10. Çalışanlar yönetime katılmalı yönetimler her aşamada seçimle gelmelidir.
 11. Kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçileri üzerindeki her türden cinsiyetçi yaklaşım sonlandırılmalıdır. Kadınlara regl izni verilmeli, reglin ilk günü izinli sayılmalıdırlar
 12. Herkese eşit ücretsiz nitelikli kamusal sağlık ve sosyal hizmet hakkı tanınmalı, yurttaşların hizmetlerin planlanmasına ve sunulmasına katkısı sağlanmalıdır.
 13. 3600 ek gösterge uygulaması eksik olmuş, yeni mağdurlar yaratmıştır. Tekrar düzenlenmeli, eşit ve adaletli olmalıdır.

Taleplerimizin takipçisi olacağız. Ayrıca 1 Mayıs 2023 günü yine alanlara çıkarak taleplerimiz haykıracağız. Bu vesileyle tüm emekçileri 1 Mayıs’a saat 11,00’da Haller Gençlik Merkezi önüne davet ediyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]