Eskişehir Şubemiz dün Yunus Emre Devlet Hastanesi önünde sağlık emekçilerinin taleplerini açıklayarak, 1 Mayıs’a katılım çağrısı çaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uzun zamandır güzel haberlere hasret kaldık. Ülkemiz tamamen piyasanın paranın egemenliğinde ve buna bağlı uygulanan politikalar sonucunda pandemide, depremde çok büyük yıkımlar yaşadı. Her iki süreçte de alınmayan önlemler ve gözü dönmüş kar hırsının sonucu binlerce insanımızı kaybettik. Üstüne üstlük uzun süredir hükümetlerin izlediği ekonomik politikalar sonucunda emekçiler olarak büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz. Öyleki her gün temel tüketim maddelerine yeni zamlar geliyor. Pahalılık ve yoksullaşma artarak devam ediyor. Enflasyon eşi benzeri görülmedik ölçüde artıyor. İktidarın ocak ayında kamu emekçilerine vermiş olduğu %30’luk zam ise reel enflasyon karşısında çoktan erimiştir. Türk-İş in yaptığı araştırmalara göre, Mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira, yoksulluk sınırı ise 31 bin 241 lira olduğu açıklandı. Maaşları giderek eriyen sağlık emekçilerinin çok büyük bir kısmı yoksulluk sınırın altında ücretler alarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Yine bir kısmı açlık sınırına yakın maaş almaktadır. Günlük temel tüketim ihtiyaçlarının fiyatları dudak uçuklatan boyutlardadır. Artan kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan sağlık emekçileri yaşam alanını kiraların biraz daha ucuz olduğu şehrin uzak noktalarına kaydırmıştır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerin suyun ekmeğin etin sütün yumurtanın vb çok pahalandığı koşullarda sağlıklı gıdaya erişimizorlaşmıştır. Çalışanlar ulaşım, ısınma, eğitim, sağlık, gıda zamları gibi zamlar nedeniyle her geçen gün hayat kalitesinden daha fazla taviz vermektedir. Üstelik iş yerlerinde keyfi ve liyakatsiz yönetim anlayışları, angarya, mobbing değerbilmezlik, güvencesiz kadrosuz çalışma, kayırmacılık, sağlıksız çalışma koşulları ve her türden baskı hat safhadadır. Önümüzdeki günlerde ülkemizin kaderini değiştirecek bir seçim olacaktır. Bu kadar ağır koşullarda çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri kendilerine hayatı zindan edenleri unutmayacaktır. Taleplerini bir kez daha duyurmaktan da çekinmeyecektir.

 TEMEL TALEPLERİMİZ

 1. Son günlerde artan hayat pahalılığı karşısında çalışanlara derhal ek zam verilmelidir
 2. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine tek kalemde yoksulluk sınırının üstünde emekliliğe yansıyan ücretler verilmelidir.
 3. Tüm çalışanlar kadrolu güvenceli insanca çalışma koşulları altında çalışmalıdır.
 4. İş yerlerinde liyakat esas alınmalı her türlü kayırmacılığa mobbinge angaryaya son verilmelidir.
 5. Yıpranma payı yeniden düzenlenerek geçmiş çalışma dönemleri de kapsam altına alınmalıdır.
 6. Bunun için önümüzdeki günlerde tüm hastanelerde eylemler basın açıklamaları yaparak taleplerimizi dillendireceğiz.
 7. Sendikal örgütlenme üzerindeki baskılar ayrımcı yaklaşımlar son bulmalıdır.
 8. Tüm çalışanlar için iş yerlerinde sağlıklı koşullar sağlanmalıdır. İş yerlerinde çalışanların dinlenmesi ve temel ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılayabilmesi için dinlenme odaları hijyenik banyo ve tuvaletler olmalıdır. Birçok kurumda çalışanlar yok sayılmaktadır. Bu eksiklikler tüm kurumlarda düzeltilmelidir.
 9. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çocukları için ücretsiz kreşler açılmalı yaygınlaştırılmalıdır.
 10. Çalışanlar yönetime katılmalı yönetimler her aşamada seçimle gelmelidir.
 11. Kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçileri üzerindeki her türden cinsiyetçi yaklaşım sonlandırılmalıdır. Kadınlara regl izni verilmeli, reglin ilk günü izinli sayılmalıdırlar
 12. Depremzede sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tayin talepleri koşulsuz dikkate alınmalı bölgede kalanların sağlıklı barınma beslenme gibi temel ihtiyaçları hızla sağlanmalıdır.
 13. Herkese eşit ücretsiz nitelikli kamusal sağlık ve sosyal hizmet hakkı tanınmalı, yurttaşların hizmetlerin planlanmasına ve sunulmasına katkısı sağlanmalıdır.

Taleplerimizin takipçisi olacağız. Ayrıca 1 Mayıs 2023 günü yine alanlara çıkarak taleplerimiz haykıracağız. Bu vesileyle tüm emekçileri 1 Mayıs’a davet ediyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]