İŞ BIRAKMA EYLEMİ NEDENİYLE ÜCRET İADESİ İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİ

İstanbul’da aile sağlığı çalışanı olarak görev yapan üyemizin 30/06/2022  ve 01/07/2022 tarihlerinde iş bırakma eylemine katılımı nedenli ücret iadesi yönündeki idari işleme karşı açtığımız davada İstanbul 3. İdare Mahkemesince işlem hukuka aykırı bulunarak iptal karar verildi.

Karar için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]