MUAYENE SAYILARININ FAZLALIĞI İLE ÖVÜNMEK DEĞİL, “NEDEN HASTA SAYISI ARTIYOR?” DİYE SORMAK DOĞRU POLİTİKADIR!

Facebook
Twitter
WhatsApp

MUAYENE SAYILARININ FAZLALIĞI İLE ÖVÜNMEK DEĞİL, “NEDEN HASTA SAYISI ARTIYOR?” DİYE SORMAK DOĞRU POLİTİKADIR!

Ankara’nın en erişilebilir dal ve genel hastanelerinin kapatılarak, halkın vergilerinin birkaç müteahhite akıtılarak, sağlık bütçesi ipotek altına konularak kurulan bu hastanede, tedavi edilen hasta sayısıyla PR çalışması yapan bir Sağlık Bakanı’na elbette diyeceklerimiz var!

Birincisi; Bu hastaneye Türkiye’nin her yerinden hasta gelmektedir. Bu durumda göstermektedir ki nerdeyse her ile açılan tıp fakülteleri ile eğitim araştırma hastaneleri nitelikli sağlık hizmeti sunmamaktadır.

İkincisi; Aslolan hasta olmayı engellemektir. Bunun için de desantralize, ulaşılabilir koruyucu ve bütüncül bir sağlık sistemine ihtiyaç vardır. Toplumun sağlık bilgisinin arttırılması yanında; yeterli ve dengeli beslenme, uygun konutlarda barınma, temiz su, güvenceli bir işe sahip olma, doğayla uyumlu bir yaşam kriterlerine de sahip olması gerekir. Bunların yanında kutuplaşma ve şiddetin olmadığı demokratik bir yaşam sürmek de sağlık açısından önemlidir. Çok sayıda hasta muayene edip tedavi etmek sağlıklı bir toplum olduğumuz anlamına gelmiyor.

Üçüncüsü; Önemli bir hususta bu kadar muayene hangi koşullarda yapılıyor. Sağlık emekçileri bunları yapmak için sürekli fazla mesai yapmak ve nöbet tutmak zorunda kalmaktadır. Az personelle, angarya koşullarında emekliliğe yansımayan düşük ücretler ile çalışmak zorundadırlar.

Üretim tüketim ilişkisi içinde kar elde edilen bir alan haline getirilmeye çalışılan ve kışkırtılarak talebi arttırılan sağlık sisteminden vazgeçilmelidir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği, emekçilerin ve halkın örgütlü yapıları eliyle hizmetin planlanmasından sunumuna kadar dahil edildiği bir sistem inşa edilmelidir.

SES GENEL MERKEZİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]