Bilindiği gibi Ağustos 2023’te kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmeleri yapılmış, hizmet kolları ile ilgili mutabakat sağlanmış, genel mali ve sosyal haklar ile ilgili husus ise Hakem Kuruluna bırakılmıştır.

Resmi Gazete’nin 3 Eylül 2023 tarihli sayısında hizmet kolları ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığı tebliği yayınlanmış, ayrıca Hakem Kurulu kararı da yayınlanmıştır. Şube/Temsilciliklerimizin kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları ile ilgili olarak yayınlanan tebliğ ve Hakem Kurulu kararını mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Genel Merkez Hukuk Büromuz yayınlanan mutabakat ve Hakem Kurulu kararını iki yıl önce yayınlanan karara göre hangi hususlarda yenilikler içerdiğini hizmet kolumuz itibari ile tespit etmiştir.

Bilgi notu için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]