Bilindiği üzere döner sermayeden hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esasları 12.08.2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğiyle belirlenmektedir. Sendikamız tarafından bu yönetmeliğin Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları başlığı altında Madde 5’de yer alan bazı alt maddelerinin hukuka aykırı olması, iş barışını bozması vb. nedenlerle yürütmenin durdurulması için Danıştayda dava açılmıştı.

Bugün ne kadar haklı olduğumuza dair somut örnekleri yaşamaktayız. Çanakkale İli Ayvacık Devlet Hastanesinde göçmenlerin Acil Servis pratisyen hekimlerince muayene edilmesine rağmen, yapılan tıbbi işlemler ve performans puanlarının bazen birkaç ay sonra geçmişe dönük olarak bazen de aynı ay içerisinde, başka uzman hekimlerin hanesine yazıldığı yönünde duyumlar bulunmaktadır. Bu iddiaların doğruluğunun araştırılması, görevi kötüye kullanma, resmi evrakta sahtecilik ve re’sen takdir edilecek sair suçlar yönünden soruşturma başlatılması için sendikamız tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyuna ve bu düzenlemeleri yaparak iş barışını bozan sağlık otoriterlerine duyurmak isteriz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]