TİS Taleplerimizi ve Eylem Takvimimizi Açıkladık: Grevli TİS Hakkı, Gerçek Toplu Sözleşme, Demokratik Çalışma Yaşamı İçin Birlikte Örgütlenmeye, Mücadeleye!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz bugün genel merkezimizde basın toplantısı düzenleyerek, Ağustos ayında gerçekleşecek 2023-2024 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme sürecine ilişkin taleplerimizi ve TİS süreci eylem takvimimizi açıkladı.

Merkez Yönetim Kurulumuz adına açıklama yapan Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım, emeği ile geçinen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ücretlerinin yoksulluk sınırının altında kaldığına ve enflasyon ile vergi yükü altında ezildiğine vurgu yaparak, “Cüzdanlarımız dolmadan boşaldı, kira parasını dahi ödeyemez hale geldik. Bugün iş yerlerimizde iş barışımız bozulmuş, aldığımız ücretin düşüklüğü üzerine espriler ve aşağılamalar yapılmaya başlanmıştır. Oysaki işçi ve emekçinin aldığı ücretler yoksulluk sınırı altında ve insanca yaşamda değil asgari düzeyde yaşamda eşitlenmiştir. Grevli, toplu sözleşmeli sendika mücadelesinin, 200 yıllık emek mücadeleleri tarihinin, sınıf mücadelesinin kazanımlarını görmezden gelip meyvesini yiyenler bu durumu birilerinin lütfu olarak değerlendirmeye de devam etmekler” diye konuştu.

Yetkili yandaş konfederasyonun kamu emekçilerinin çıkarları yerine kamu işvereni gibi davranması nedeniyle kamu emekçilerinin bir pazarlık yapamadığına dikkat çeken Yıldırım, “Üye sayımız, güç birliğimiz, bağımsız hareket edebilmemiz, toplu sözleşme ve grev hakkımız en önemli güç kaynaklarımızdır. Bizi işlevsiz ve savunmasız bırakan grevsiz toplu sözleşme yerine grev hakkıyla donatılmış, tahkimle sınırlandırılmamış toplu sözleşme hakkını elde etmek için birlikte mücadele etmek ve örgütlenmek zorundayız.  Bu mücadele, meşru haklarımız için kimseden icazet almadan fiili olarak yapılmak zorundadır. Altı dönem (12 yıl) boyunca bizleri sefalete mahkum eden yandaş sendika ve işveren devleti temsil eden hükümetin birlikte oynadığı tiyatro ile oyalanmak yerine TİS programımız etrafında birlikte mücadele ederek hem yetkilendirilmiş yandaş sendikayı hem de işvereni lehimize karar alma yönünde baskı unsuru olmaya tüm iş kolu emekçilerini davet ediyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikamız çatısı altında bir araya gelerek birlikte bize reva görülen insani olmayan çalışma koşullarını ve ücret rejimini değiştirmeliyiz. Sendikamızın TİS masasına gönderilmek üzere belirlenmiş olan taleplerinin büyük çoğunluğu geçmiş dönemlerde iş yerlerinde kurulan sandıklardan çıkan sonuçlardan, şube/temsilciliklerimiz tarafından işyerlerinde TİS amaçlı yapılan toplantı sonuçlarından, anketlerden, genel merkez olarak şube/temsilcilik yöneticilerimizle yaptığımız geniş katılımlı TİS gündemli toplantılardan ve 3-4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 10. Dönem 8. MTK toplantısında TİS başlıklarında tartışılan konulara göre belirlenmiştir” dedi.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin TİS talepleri ile KESK’in ve SES’in TİS görüşmeleri süresince gerçekleştireceği eylem takvimini de açıklayan Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım, “Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini bu mücadelede birlikte olmaya davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

TİS talep ve eylem takvimimizin yer aldığı açıklamanın tamamı için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]