SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ (DİĞER LİSANSİYERLERİN TABAN EK ÖDEME KATSAYISI) BİLGİ NOTU  VE SAĞLIK BAKANLIĞINA GÖNDERDİĞİMİZ YAZI

Facebook
Twitter
WhatsApp

SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ (DİĞER LİSANSİYERLERİN TABAN EK ÖDEME KATSAYISI) BİLGİ NOTU  VE SAĞLIK BAKANLIĞINA GÖNDERDİĞİMİZ YAZI

Kamu görevlilerinin hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak yetkili sendikaların kamu işveren kurulu ile imzaladıkları TİS metni 3 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yayımlanan mutabakat metninin sağlık ve sosyal hizmet kolunun 25.maddesinde Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğine ekli EK-3 A bölümünün 12.sırası ile EK-3 B bölümünün 11.sırasında yer alanların katsayısının 0.32 yerine 0,37 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bu karar verilirken aynı grupta bulunan ve 0,32 katsayı ödenmesi öngörülen diğer lisansiyerler kapsama dahil edilmemiştir. Bu durum yetkili sendika olan Memur Sen’e bağlı Sağlık Sen’in yetersizliği olarak değerlendirilmelidir.

Bu yönetmeliğe karşı açtığımız dava halen Danıştay 12.Dairesinin 2022/6414 E. sayısında devam etmektedir. Danıştayın YD itiraz talebimizi kabul etmemesi üzerine yapılan itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda henüz görüşülmemiştir. Dava dilekçemiz ve Danıştayın YD red kararı ve konu ile ilgili Sağlık Bakanlığına gönderdiğimiz yazımız ektedir.

 

Ek:sb ek ödeme yönetmeliği dava dilekçesi

sb ek ödeme yönetmeliği danıştay kararı

sb ek ödeme yönetmeliği sağlık bakanlığı yazısı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]