Liyakatsız yöneticilerin kurumları kendi çiftlikleri gibi kanuna, mevzuata, çalışma ve insan haklarına riayet etmeyerek kamusal hizmete verdikleri zararları ortaya çıkardıkça, onlara karşı durdukça, doğruyu söyleyip uygulanmasını talep ettikçe mobbinge uğruyoruz, tehdit ediliyoruz, sürülüyoruz.

Erbaa Devlet Hastanesi İş Yeri Temsilcimiz Bekir Karaca maaş mutemetliği yaptığı sırada kamu işçilerinin maaş ödemelerinde usulsüzlükler tespit etmiş konu ile ilgili tutanaklar tutmuş, kanunsuz emri uygulamamış ve elindeki belge ve bilgilerle sendikamız aracılığıyla Sağlık Bakanlığı Teftiş Kuruluna başvuru yapılmıştır. Hemen arkasından İş Yeri Temsilcimiz Bekir Karaca maaş mutemetliğinden alınarak acil birimde görevlendirilmiştir. Sonrasında baskının dozu artarak devam etmiştir.  Sendikal çalışma yapmaması için disiplin hukuku sopası devreye sokulmuştur.

Yandaş sarı sendikalara arkasını yaslayıp, makam ve koltuk edinerek kamuyu zarara uğratanlara karşı hiçbir işlem yapmayanlar, kılıfına uydurarak açtıkları disiplin soruşturması sonucunda iş yeri temsilcimize uyarı cezası tecziye etmiş ve hemen akabinde uyarı cezası gerekçesiyle Niksar Devlet Hastanesine sürgün etmişlerdir.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’na, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü’ne soruyoruz: Erbaa Devlet Hastanesinde bir usulsüzlük ve kamu zararı karşısında neden soruşturma başlatılmadı? Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü bu gücü kimden almaktadır?

Hukuk tanımayan, kamuyu zarara uğratan, görevini kötüye kullanan yöneticilere karşı SES’siz kalmayacağız. Bedeli ne olursa olsun, arkasında hangi güç olursa olsun sendikal örgütlülüğümüzle bu hukuksuzluklara karşı her yerden SES çıkaracağız, hukuksuzluk karşısında haklı davamızı sürdüreceğiz.10.07.2023

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]