İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yapılan basın açıklaması ve iş bırakma eylemi sonrasında verilen idari cezaya karşı açtığımız davada İstanbul 5. İdare Mahkemesince işlem hukuka aykırı bulunarak iptal kararı verildi.

Karar için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]