İş yeri temsilcimizin adına takip ettiğimiz haklı davamız lehimize sonuçlandı.

Tokat Erbaa Devlet Hastanesi İş Yeri Temsilcimiz Bekir Karaca’nın hukuka aykırı şekilde yürütülen soruşturma nedenli Niksar İlçesine yapılan atama işleminin Samsun Bölge İdare Mahkemesince yürütülmesi durduruldu.

Cezalandırma amaçlı yapılan atamalar hukuka aykırıdır.

Erbaa Devlet Hastanesi İş Yeri Temsilcimiz Bekir Karaca maaş mutemetliği yaptığı sırada kamu işçilerinin maaş ödemelerinde usulsüzlükler tespit etmiş konu ile ilgili tutanaklar tutmuş, kanunsuz emri uygulamamış ve elindeki belge ve bilgilerle sendikamız aracılığıyla Sağlık Bakanlığı Teftiş Kuruluna başvuru yapmış ve hemen ardından maaş mutemetliğinden alınarak acil birimde görevlendirilmişti. Sonrasında baskının dozu artarak devam etmiş ve sendikal çalışma yapmaması için disiplin hukuku sopası devreye sokulmuş ve disiplin soruşturması sonucunda iş yeri temsilcimize uyarı cezası tecziye edilmiş ve hemen akabinde uyarı cezası gerekçesiyle Niksar Devlet Hastanesine sürgün edilmişti.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]