Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında yaşanan usulsüzlüklerle ilgili genel merkezimize iletilen şikayetler ve basına yansıyan bilgiler üzerine açıklamada bulunmuş, Bakanlığa yazdığımız yazı ile gereğinin yapılmasını talep etmiştik.

Sosyal hizmetler alanı insanla ilgilenen, korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve diğer kişilere hizmet sunan yani doğrudan insan hayatına ve olanaklarına etki eden bir hizmet alanıdır. Böylesine hayati bir kurumda çalışanlarla ilgili olarak gerçekleştirilen görevde yükselme sınavındaki usulsüzlük iddialarının kişilerin ve kamunun zararına neden olunması nedeniyle etkili şekilde soruşturulması gerekmektedir. Bakanlığa yaptığımız başvuru dışında şikayetlerin adli olarak da soruşturulması gerektiğinden 16.06.2023 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

Suç duyurusunda:

Yüksek lisans ve doktora öğrenimi olan kişilerin mülakatının Yönetmeliğe aykırı oluşturulan kurul tarafından gerçekleştirilmesinin hukuka aykırı olduğunu; Kurul üyelerini atayan amirlerin ve kurul üyelerinin görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini;

Müdür vekili kadrosuna atanma koşulu taşımayan kişilerin bu kadroya atanması iddiasının soruşturulması gerektiğini;

Görevde yükselme sınavı mülakatına itiraz süreci devam ettiği, itirazların reddedilmesi durumunda ayrıca ilgili kişilerin dava açma hakkı bulunacağı ancak konunun adli olarak da soruşturulması gerektiğini, nitekim sınavın hukuki denetime elverişiz şekilde gerçekleştirilmesinin mülakata giren kişilerin zararına neden olduğu gibi liyakata uygun gerçekleşmeyen görevde yükselme sonuçlarının tüm toplumun faydalandığı kamusal hizmetin nitelikli verilmesinin önüne geçerek kamu zararına neden olacağını belirttik.

Suç duyurusu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav kurulu üyeleri, kurul üyelerini atamaya yetkili amirler ve kimliği resen tespit edilecek atamaya yetkili diğer amirler hakkında, görevi kötüye kullanma suçu kapsamında soruşturma başlatılarak haklarında kamu davası açılmasını ve cezalandırılmalarını talep ettik.

Sürecin takipçisi olacağız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]