Aydın’da aile hekimi olarak görev yapan üyemizin 30/06/2022 tarihinde iş bırakma eylemine katılımı nedenli puan kesintisi cezası işlemine karşı açtığımız davada Aydın İdare Mahkemesince işlem hukuka aykırı bulunarak iptal karar verildi.

Karar için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]