TBBM’de 1 Aralık 2021 tarihinde hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında yapılan iyileştirmenin tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için de yapılması için dünden bu yana gerçekleştirdiğimiz eylemlere bugün de iş yavaşlatarak devam ettik.

Aldığımız karar doğrultusunda bugün iş yavaşlatan şube/temsilciliklerimiz iş yerleri önünde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirdi.

Haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu kapsamda 6 Aralık 2021 Pazartesi günü uyarı amaçlı iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Taleplerimiz karşılanmadığı takdirde mücadelemizi daha da büyütüp kazanım elde edinceye kadar devam ettireceğiz.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]