ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİN DE BUGÜN SENDİKAL FAALİYETLERİMİZ HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI. SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, MÜCADELEDEN VAZGEÇMİYRUZ.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ülkemizde milyonlarca kamu emekçisinin ve kamu emeklisinin 2022-2023 mali, özlük ve sosyal durumunu ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması için konfederasyonlar dün masaya oturdular.

Bugün Dünyanın 3. büyük hastanesi ve Avrupa’nın en büyük hastanesi olarak çok reklam edilen 13000 kamu emekçisinin çalıştığı kurumda SES Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz ve Ankara Şube Eş Başkanımız Kubilay Yalçınkaya sendikalarının almış olduğu karar ve sendikal faaliyetlerin en önemli süreci olan TİS sürecinde sağlık emekçilerine TİS taleplerini içeren broşür ve bildirileri Çocuk Hastanesi Kulesi yemekhane önünde dağıtmak isterlerken Bilkent Şehir Hastaneleri koordinatörü Aziz SÜREL ve Çocuk hastanesi İdari Mali İşler Müdürü Birol DİLAVER’in  talimatları ve güvenlik görevlerinin marifetiyle sendikal faaliyet yürütmeleri engellenmiştir.

Güvenlik görevlileri aldıkları talimatta bu bildirilerin dağıtılmasının yasak olduğunu ileri sürerek TİS ve Hukuk sekreterimizin elinden bildirilerimiz alarak yırtmaya çalışmış, bildiri dolu olan çantaları alınarak el konulmak suretiyle yemekhane önünden çıkarılmaya çalışılmışlardır. Yöneticilerimiz ulusal ve uluslararası normlara dayanarak sendikal faaliyet yürütmek için koordinatörden izin almak zorunda olmadıklarını defalarca ifade etmelerine rağmen güvenlik görevlileri sendikal faaliyetlerini engellemeye devam etmiş ve yöneticilerimiz hastane dışına çıkarılmaya çalışılmıştır. Yöneticilerle konuşmak  istediklerini, yasak olduğuna dair hukuki ve yasal gerekçenin kendilerine sunulmasını isteyen yöneticilerimize, koordinatörün talimatının yasa olduğunu başka yasa tanımadıklarını söylemişlerdir.

Daha sonra hastane polisini çağıracaklarını söylemişler ve yöneticilerimizin polis gelene kadar bildiri dağıtmaları engellenmiştir. Yerleşke içinde yer olan polis karakolundan gelen polislere 4688 sayılı yasa, ILO normları kapsamında sendikaların örgütlü olduğu alanlarda faaliyet yürütmek için kamu makamlarından izin almak zorunda olmadıkları anlatılmıştır. Fakat polisler tarafından hastane yemekhane önünde bildiri dağıtmak yasak denilerek yöneticilerimiz dışarıya çıkarılmıştır. Tüm yasa ve mevzuat hatırlatmasına izin almak zorundasınız cevabı verilerek, sendikal faaliyet yürütmemiz engellenmiştir. Talimatı veren koordinatörle görüşmek istenmesi üzerine Kalite ve Destek Hizmetleri Koordinatörü Ahmet İŞLER ile görüşülmüş, izin ve bildirim yapmadan hastanelerimizde kimse elini kolunu sallayarak gezemez tutumu burada da devam etmiştir.

Ses Ankara Şube’nin daha önce de sendikal faaliyet yürütmek için girdiği Bilkent Şehir Hastanesinde açıldığından beri koordinatör talimatı ile benzer engellemeler yapılmış ve bu durum idareciler tarafından güvenlik personelinin sendikal faaliyetler konusundaki bilgi eksikliğine bağlanmıştı. Oysa Bilkent Şehir Hastanesine sendikamıza yönelik sendikal faaliyetleri engelleme ve sendikal taraf tutmanın koordinatör Başhekim Aziz SÜREL tarafından uygulandığı ya da uygulatıldığı net olarak anlaşılmıştır.

Bu nedenle Dünyanın 3. büyük hastanesi olan ve bu hastanenin koordinatör başhekiminden ve Çocuk Kulesi idari Ve Mali İşler Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı, Dünya’da sendikal haklar ve özgürlüklerin takip edildiği ILO Sendikal Özgürlükler Komitesine ve Çalışma Bakanlığına da şikayette bulunacağız.

TİS bildirilerimiz Kamu Özel Ortaklığı olan ve çalışanları modern köle olarak gören hastanede dağıtmaya ve sendikal çalışmalarımızı hiçbir baskı karşısında yılmadan devam ettireceğimizi bildiririz. Keyfi, uluslararası ve ulusal yasa ve normları örgütlenme ve çalışma haklarını hiçe sayan Koordinatörlük ve Çocuk Hastanesi yönetimini kınıyor, sendikal faaliyetlerimizi 25 yıldır yürüttüğümüz  gibi BİLKENT Şehir Hastanesinde de yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

 

Engelleme Anı Görüntüleri>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]