Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne karşı uzunca bir süredir eylem ve etkinlikler örgütlemekteyiz. Bu kapsamda 16 ve 27 Ağustos tarihlerinde de birer günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Yine 11 Eylül 2021 tarihinde işkolumuzda örgütlü emek ve meslek örgütleri ile birlikte Ankara’da miting gerçekleştirdik. Aynı kapsamda 7 Ekim 2021 tarihinde İstanbul şubelerimiz ve İstanbul’daki sağlık meslek örgütleri tarafından iş bırakma ve alana çıkma kararı alınmıştır. Alınan bu kararı destekliyoruz.

Ceza yönetmeliğinin kaldırılmasını bir kez daha talep etmek ve bu eylemi daha görünür kılmak için 7 Ekim 2021 tarihinde tüm Türkiye’de şube/temsilciliklerimiz tarafından yapılacak iş bırakma dahil il/ilçe sağlık müdürlükleri önü başta olmak üzere alanlarda gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklere sağlık emekçileri ve halkımızın desteğini bekliyoruz.

SES GENEL MERKEZİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]