Pandemi dönemi sağlık emekçilerinin artan iş yüküne rağmen reel olarak eriyen ücretlerine karşı ücretsiz servis talebinin iktidar tarafından karşılanmadığı dönemde belediyelere ait toplum ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma süresinin uzatılmasını talep ediyoruz.

Sağlık emekçilerinin hastanelerde, birinci basamak ve filyasyonda Covid-19’la mücadelesi sürerken ek olarak pandemiye karşı toplum bağışıklığının oluşması için aşılama çalışmalarına görevlendirmelerle katkı sunduğu dönemde belediyeler tarafından sağlanan tek kolaylık olan ücretsiz ulaşım hakkının da çok görülmesini kabul edilebilir görmüyoruz.

Talebimizin muhatabı olan Sağlık Bakanı’nın toplumun ve bizlerin sağlığını hiçe sayarak ücretsiz ulaşım servis talebini karşılamaması ise asıl sorun kaynağıdır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine dönük ücretsiz servis sağlanması, sağlanıncaya kadar belediyelerin ücretsiz olarak sunduğu hizmetlerin sürdürülmesini talep ediyoruz.01.07.2021

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]