2021

Artık Elinizi Sağlık Emekçilerinden Çekin

Bilindiği üzere OHAL kaldırılırken 375 sayılı KHK’ye eklenen Geçici 35. Madde ile “maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen” kamu emekçileriyle ilgili

Devamı »
Haberler

Şube/Temsilciliklerimiz: Toplu İş Sözleşmesi Bir Oyun Değil, Emeğin Mücadelesi ve Güvencesidir

Ağustos ayında gerçekleşecek ve 2022-2023 yıllarını kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde iş yerleri önüne ve alanlara çıkan şube/temsilciliklerimiz, “Toplu İş Sözleşmesi bir oyun değil, emeğin mücadelesi ve güvencesidir” açıklamasında bulundu. Şube/temsilcilik yöneticilerimiz ayrıca iş yerlerinde de TİS çalışmaları gerçekleştirdi. Örgütlenme ve TİS süreci kapsamında illerde bulunan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz

Devamı »
Haberler

KESK 10. Olağan Genel Kurulunda Seçilen Yürütme Kurulu Görev Dağılımını Gerçekleştirdi

Emeğe, temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırıların yoğunlaştığı, iktidarın yönetememe halinin krize dönüştüğü, halkın alın teriyle oluşan kamu kaynaklarına yönelik adeta bir talanın yaşandığı bir dönemde 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde, Konfederasyonumuz 10. Olağan Genel Kurulu pandemi koşullarına rağmen delegelerin yoğun katılımıyla büyük bir coşku, moral içerisinde gerçekleştirilmiştir. 10. Genel Kurulumuzda

Devamı »
Haberler

Ankara Şubemiz, Ankara Tabip Odası Ankara Dişhekimleri Odası ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası: Rönesans İşletme Hizmetleri Şirketinin İşletme Hakkını Danimarkalı ISS Şirketine Satış İşlemi Üzerinden Şehir Hastaneleri Gerçeği

Artık dünyada ülkelerin Şehir Hastaneleri modelinden vazgeçtiği, şehir merkezlerinde 200-300 yataklı hastane modellerine dönüldüğü bu günlerde ülkemizde şehir merkezlerinden uzakta 2000-3000 yataklı dev hastaneler yapıldı, yapılıyor. Ayrıca Şehir Hastanelerinin yanı sıra aynı finansman modeli üzerinden geçmediğimiz köprülerin, otoyolların, tünellerin, yolcusu olmadığımız havaalanlarının da dövize endeksli borçlarını ödüyoruz. Kar etme garantisi

Devamı »
Haberler

Diyarbakır Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu: Covid-19 Aşıları Etkili ve Güvenlidir. Kendimizi, Sevdiklerimizi ve Toplumu Korumak İçin Aşı Olalım!

Diyarbakır Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu öncülüğünde kentteki sivil toplum örgütler ve siyasi partiler, bölge illerinde Covid aşısı yapılması oranının az olması nedeniyle konuya dair farkındalık oluşturulması amacıyla katılımıyla Ulu Camii önünde açıklama gerçekleştirdi. Eylemde basın açıklamasının Türkçe metnini Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, Kürtçesini ise Amed Şube Eş Başkanımız

Devamı »
2021

Ücretsiz Ulaşım Hakkımız Sağlansın

Pandemi dönemi sağlık emekçilerinin artan iş yüküne rağmen reel olarak eriyen ücretlerine karşı ücretsiz servis talebinin iktidar tarafından karşılanmadığı dönemde belediyelere ait toplum ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. Sağlık emekçilerinin hastanelerde, birinci basamak ve filyasyonda Covid-19’la mücadelesi sürerken ek olarak pandemiye karşı toplum bağışıklığının oluşması için aşılama

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]