SON GENEGEYLE İLGİLİ DEGERLENDİRMEMİZ

Cumhurbaşkanlığı’nın son yayınlanan genelge ve önce ki genelgeler de de olduğu gibi yine sağlık emekçileri yok sayılmıştır.

Yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi ile mücadelede emeği, sağlığı ve yaşamı hiçe sayılan sağlık emekçileri son genelge ile bir kez daha kamuda eşitlik ilkesi çiğnenerek sağlık emekçileri mağdur edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere pandemiyle mücadelede sağlık emekçilerinin güçlendirilmesi gerektiği,  insanca çalışma koşullarının yaratılması gerektiği, yeterli dinlenebilecekleri şartların sağlanması ve ücretlerinin iyileştirilmesi gerektiği defalarca dillendirilmiş durumdadır. Oysa ülkemizde maalesef durum bunun tam tersidir. Mevcut sağlık emek gücü hoyratça uygulamalara maruz bırakılmakta, bir taraftan çalışma şartları giderek zorlaştırılırken, diğer taraftan şiddet başta olmak üzere sağlık alanında yaşanan sorunlara herhangi bir çözüm üretilmemektedir.

Ülkemizde pandeminin yükü en başından beri sağlık emekçilerinin sırtına bırakılmış, ekonomik özlük ve demokratik haklarında hiçbir iyileşme yapılmadığı gibi, izin, istifa emekli olma hakları dahi ellerinden alındığı süreçlerden geçtik. Uzun süren fiili ve meşru mücadele, hukuksal mücadele ile kazandığımız ekonomik haklarımız elimizden alındı ve alınmaya da devam ediyor.

 

Sağlık emekçileri devam eden pandemi sürecinde çıkan her genelge de kamunun mağduru emekçileri oluyor ve bu duruma kulak tıkayan Sağlık Bakanı da duruma seyirci kaldığı gibi sanki bu yaşananların çözüm noktası değilmiş gibi kayıtsız kalmaya da devam ediyor.

Bu süreçte alınmayan tedbirlerden kaynaklı yaşamını yitiren ve enfekte olan yüzbinlerce sağlık emekçisine karşın hiçbir adım atılmazken,  son genelge ile de sağlık emekçilerinin kronik hastalığı olan 60 ve üstü emekçilerine idari izinler verilmemiş ve çalıştırılmaya devam edecekleri genelge ile söylenmiştir. Bunun yanı sıra 24 haftalık gebe kadın sağlık emekçilerinin de çalışmalarına devam edeceği kararı verilmiştir.  Sağlık Bakanlığı bu konuda herhangi bir adım atmazken cumhurbaşkanlığının yayınladığı genelge ile sağlık emekçilerine bu ötekileştiren yaklaşım kabul edilemez.

Son genelgede sağlık bakanlığında çalışan emekçilerin hariç tutulduğu kronik hastalığı olan 60 ve üstü sağlık çalışanlara ve 24 haftadan 32 haftaya kadarki süreye kadar gebe olan sağlık emekçilerine idari izin verilsin. Kamuda eşitlik ilkesi sağlansın ve sağlık emekçilerinin hak ettiği çalışma ortamları ve koşulları sağlansın.

Sağlık emekçileri de etten kemikten oluşan bir canlıdır. Özel bir koruma kalkanı yoktur. Personel eksikliğinden kaynaklı çalışan sağlık emekçilerine verilmesi gereken idari izinlerden imtina edinmektense bir an önce sağlık bakanlığına OECD ortalamasına yakın personel alımının ivedilikle yapılması gerekir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]