Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Görev Yapan İş Yeri Temsilcilerimiz Günseli Uğur ve Arzu Sert Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı Kaldırıldı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi ve İşyeri Temsilcisi Hemşire Günseli Uğur, sendikal eylem ve etkinlikleri nedeniyle altı ay süreli olarak geçici görevlendirme adı altında İzmir Buca ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezine görevlendirilmiş ve sürgün niteliğindeki bu görevlendirmenin iptali talebiyle İdare Mahkemesinde dava açmıştı. Mahkemenin işlemi iptal etmesinin ardından görevine başlayan Günseli Uğur’un görevine başladığı gün hastane içerisindeki görev yeri değiştirilmişti.

5 Mart 2021 günü hastane yemekhanesinde, pandemi sırasında yaşamlarını yitiren sağlık emekçilerini anmak üzere, SES üyesi ve işyeri temsilcisi Arzu Sert ile birlikte, üzerlerinde sendika önlükleriyle kısa bir konuşma ve saygı duruşu çağrısından ibaret 1 dakika 17 saniyelik etkinlik gerekçe gösterilerek Dokuz Eylül Üniversitesi Başhekimliği’nin yazdığı yazı ve ekindeki tutanak gerekçesiyle Rektörlük tarafından 8 Mart 2021 günü

İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzısıhha kararlarına aykırı olarak; Pandemi kurallarına uymayarak çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye sokmak, Devletin birliğini ve Ülke Bütünlüğünü bozmak, Devletin oluşturduğu Sağlık Politikalarına ve Sosyal Hizmetlere karşı gelmek suretiyle sözlü gösteri/eylem ve kalkışmaya teşebbüs ettikleri” gerekçesiyle SES İşyeri Temsilcileri Hemşireler Günseli Uğur ve Arzu Sert’in geçici süreli olarak tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilmiş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B Maddesine tabi sözleşmeli hemşire olan Arzu Sert’in görevden geçici olarak uzaklaştırılması dahi yasal olarak mümkün değilken SGK’ya çıkış bildirimi de verilmiş ve geçici olarak uzaklaştırılan memurun ücretinin 2/3’ünün ödenmesine devam edilmesi gerektiği halde Arzu Sert’e yapılan maaş ödemesi dahi geri istenmiş ve bugüne kadar hiçbir ödeme yapılmayarak adeta açlığa mahkum edilmeye çalışılmıştır. Arzu Sert’in zorunlu giderleri sendika tarafından dayanışma yoluyla karşılanmıştır.

Rektörlük Günseli Uğur’a sendikal eylemleri ve sendika temsilcisi sıfatıyla basına yaptığı açıklama ve değerlendirmeler nedeniyle birçok disiplin soruşturması açmış, disiplin cezaları vermiş, bu cezaların iptali istemiyle davalar açılmıştı.

Günseli Uğur, avukatı aracılığıyla Rektörlükten uygulanan mobbing nedeniyle tazminat talebinde bulunmuş, aksi halde adli, hukuki ve idari yönden yaptırımlar uygulanması için rektör ve diğer sorumlular hakkında hukuksal başvuruların yapılacağını belirtmişti.

Nihayet Rektörlük hukuksuz uygulamalarını daha fazla sürdüremeyeceğini görerek SES üyeleri ve İşyeri Temsilcileri olan Günseli Uğur ve Arzu Sert hakkındaki geçici uzaklaştırma kararını kaldırarak her iki hemşireyi de görevlerine iade etmek zorunda kaldı.

Görüşünü sorduğumuz SES İzmir Şubesi Avukatı “Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetimi hukuk tanımazlıkta sınırları fazlasıyla aşmış durumda, her türlü işlemlerinde tam bir keyfilik ve iş bilmezlik var. Sendikaları ehlileştirme girişimlerinin aracı olarak bu tür baskı ve hukuk dışı uygulamalarda ısrarcılar. Ancak unutulmamalı ki pek çok bedeller ödeyerek bugünlere gelen sendikalar mücadeleden vazgeçmeyecek, SES güdümlü sendika olmayacak. Sendikal haklara yönelen bu ve benzeri saldırılar ve mobbing niteliğindeki hukuksuz uygulamalar sonlanıncaya ve sorumlular hesap verinceye kadar mücadelemiz devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Şube avukatımızın da dediği gibi SES ve kadroları bütün baskılara inat mücadeleye büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Bu hukuksuz kararın geri alınması başta İzmir Şubemiz olmak üzere tüm şube/temsilciliklerimizin kolektif yürüttüğü mücadelenin sonucudur.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Yaşasın SES!

Yaşasın KESK! 07.09.2021

 

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]