Aile sağlığı merkezlerinde aşı ek ödemelerinde yaşanan adaletsizliğe karşı sağlık müdürlüklerine iletilmek üzere aşağıdaki dilekçeden yararlanılabilinir.

 

…………………………… SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

(DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI’NA)

……………………. Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi/aile sağlığı çalışanı olarak görev yapmaktayım.

29.06.2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Covid-19 salgını nedeni ile yapılacak İlave Ödemeler Başlıklı Geçici 1. Madde eklenmiş, bu madde uyarınca 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süre ile yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine 3.000,00.-TL’ye kadar sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına 1.500,00.-TL kadar ilave ek ödeme yapılacağı, bu husustaki tutarların Sağlık Bakanlığınca belirleneceği ifade edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 30.07.2021 tarihli Aile Hekimliğinde İlave Ödeme konulu yazısı ile ilave ödemeye ilişkin esaslar belirlenmiştir. Ancak bu esaslarda soyut belirlemeler söz konusu olup somut olarak istenilen amacın ne olduğunun ortaya konulamadığı kanaatindeyim.

Aile hekimi/aile sağlığı merkezi çalışanı olarak Covid-19 salgını başladığından beri belirlenen mücadele programına bağlı olarak bütün çalışmaları yürütmekteyim. Zaten bu çalışmalarımızın desteklenmesi ve motive olmamız için ilave ek ödeme ödendiği de hükümet tarafından açıkça ifade edilmiştir.

Ancak belirlenen ilave ek ödeme uyarınca 3.000,00.-TL almak yerine ………………… TL ödenmesi şahsımda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Temmuz ayına ilişkin uygulamada kriterler önceden belirlenmediğinden Temmuz ayı ilave ek ödemesinin tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Ağustos ve Eylül ayları için ise belirlenen kriterlerin hedeflerinin ne olduğu ortaya konmadığından mümkün olduğu oranda ilave ek ödemenin tam olarak ödenmesi gerektiği kanaatindeyim. Hekimler ve hemşireler olarak canla başla aşılamak isteyen herkese gerek randevu oluşturarak gerekse aşılarını yaparak hizmet verdik. Aşılanmak istemeyen kişilerin iknası içinse elimizden gelen çabayı gösterdik. Üstelik bunu pek çok aile sağlığı merkezinin fiziki koşulları yeterince uygun olmamasına rağmen yaptık. Sayılardan bağımsız olarak ek ödeme herkesin hakkıdır. Koşulsuz, eşit, iş barışını bozmayan ödeme istiyorum.

Yukarıda belirttiğim itirazların dikkate alınarak ilave ek ödemenin her 3 ay bakımından da tam olarak ödenmesi için gereğini saygı ile arz ve talep ederim…./…/2021

 

Adı Soyadı

ADRES:

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]