Bugün gelinen aşamada sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ağır çalışma koşulları, uzamış çalışma saatleri, eksik istihdam ve düşük ücretlerle çalışamaz duruma gelmiştir.

Ödediğimiz vergiler yetmezmiş gibi 14 kalemde alınan katkı, katılım payları, ilave ücretler, sağlıkta artan şiddet, değersizleştirme ve sağlık yöneticilerinin sorunları çözmek yerine izleyici gibi davranmaları, çağdışı yönetim modelleri uygulamaları sonucunda, doktorlar başta olmak üzere sağlık emekçilerinin kamusal alandan çekilmeleri sonrasında, aylar sonrasına verilen randevular ile sağlık hizmetine erişim sorunu had safhaya ulaşmıştır. Bu sağlık sistemi işkolu emekçileri açısından da halk açısından da iflas etmiş durumdadır.

Bu nedenle;

Halkın ve işkolu emekçilerinin taleplerini karşılayacak, hizmet üretenlerin ve alanların örgütleri aracılığı ile sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma süreçleri içinde yer alacağı sağlık sistemi inşa edilinceye kadar birlikte mücadele etmek gerekir.

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak;

6 Aralık 2021 pazartesi günü yaşadığımız sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakarak Sağlık Bakanlığını ve İktidarı uyaracağız.

Pandemi dönemi boyunca alkışlarıyla ve çok çeşitli destekleriyle yanımızda olan halkımıza çağrımızdır: Yapacağımız eylem ve etkinliklerde sağlık ve sosyal hizmet hakkınız için bizlere destek olun. Mücadelemiz yalnız kendimiz için değil, sağlığa erişim hakkınız ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmemiz içindir.  Bizim yani hem sağlık hizmeti alan hem de üretenlerin SESini duyun ve acil durumlar dışında sağlık ve sosyal hizmet kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin.

Yine sendikalı, sendikasız tüm işkolu emekçilerine çağrımızdır.

Bizler ancak birlik olur, birlikte mücadele edersek kazanabiliriz. İş yerlerinde nasıl ekip olarak çalışıyorsak, ekibin tüm bireyleri mücadelede de aynı ruhla bir arada durmalıyız. Yarın hep birlikte iş bırakıp güçlü bir şekilde sorunlarımızı dile getirip, bizi yok sayanlara varız diyelim, sorumluların görev ve yükümlülüklerini hatırlatmak için uyarımızı yapalım.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya da hiçbirimiz.

Saygıyla duyuruyoruz. 05.12.2021

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]